Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

default
default

ADP fortsatte i 2019 udviklingen af ADP-havnenes kerneforretning og af Taulov Dry Port. Fortsat høje godsmængder, stigende udlejningsaktiviteter i Taulov Dry Port, tilgang af nye kunder samt stigende mængder af recycling-produkter og agribulk er baggrunden for årets resultat. Et tilfredsstillende 2019-resultat fremlagt på ADP-generalforsamlingen den 21. april understøtter ADPs fortsatte udvikling.

Et resultat for 2019 på 60,5 mio. kr. er tilfredsstillende, og ligger over det forventede niveau. Resultatet skyldes, at ADP i 2019 solgte Middelfart Trafikhavn som følge af en ændret ejerstrategi.

Kerneforretningen har i 2019 været påvirket af en fortsat øget konkurrence og en uforudsigelighed påvirket af globale markedsvilkår. At vi kommer godt ud af 2019 med fortsat høje godsmængder, tilskriver vi en positiv udvikling inden for flere produktområder. Ro/Ro-gods kom godt ud af 2019 med en stigning på 0,6%. For råolie har der været en stigning i mængderne på 8%. Containerforretningen slutter året med et lille fald i forhold til 2018, som var et rekordår for containere på Fredericia Havn.

Det er derfor tilfredsstillende, at vi i 2019 under de nuværende markedsvilkår når en samlet godsomsætning på 7,9 mio. tons, svarende til en marginal stigning på 0,4% i forhold til 2018.

ADP tager markedsandele
I 2019 har vi øget vores markedsandel på fast bulk. Dette skyldes primært en positiv udvikling inden for agribulk segmentet. Specielt har vi oplevet stigende mængder inden for produkter, der understøtter den grønne omstilling, herunder træpiller og bio-produkter fra landbruget. Vi har gennem mangeårige aftaler med de store grovvarekoncerner øget import og eksport af landbrugsprodukter fra Fredericia Havn.
En strategisk prioritet i 2019 har været at koble bæredygtige projekter med fokus på den grønne omstilling på vores kerneforretning. En positiv effekt af dette har vi bl.a. set gennem en stigende oplagring og udskibning af recycling-produkter fra Fredericia Havn. I 2019 satte vi Danmarksrekord med den største udskibning af recycling-produkter.
Samlet set har vi realiseret 104.000 tons recycling-produkter, svarende til en stigning på 120% i forhold til 2018.

Udvikling til fremtidens efterspørgsel
Vi har i 2019 taget nogle strategisk vigtige skridt i den langsigtede udvikling af vores havneterminaler og af Taulov Dry Port. I Taulov Dry Port har vi med opførelsen af 49.300 m2 lager- og logistikfaciliteter sat os markant på markedet for moderne og fleksible lagerfaciliteter med central beliggenhed.

Vi har set en meget positiv effekt af vores styrkeposition, hvor vi gennem kobling af havn og dry port går i markedet med 360-graders fleksible og bæredygtige løsninger inden for logistik, lager, multimodale transportløsninger og havneinfrastruktur. Flere nye kunder, som opnår værdi af en sammenhængende logistikkæde, er i 2019 kommet til.
Og på Fredericia Havn vil nye pakhuse og forbedret infrastruktur sikre, at vi kan tilbyde kunder og samarbejdspartnere fremtidssikrede løsninger.
”Vores ambition om at gå forrest i markedet med nyskabende løsninger ser vi frem til at realisere over de kommende år. Vi er en samarbejdspartner, som tænker 360-grader rundt om vores kunders udfordringer, og vi kan med noget af Danmarks bedste havneinfrastruktur og moderne lagerfaciliteter tilbyde vores kunder nyskabende løsninger”, siger Rune D. Rasmussen.

FAKTA OM ADP A/S
ADP ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn og driver Middelfart Trafikhavn. Vores havne har en unik central beliggenhed, gode logistiske betingelser samt internationale standarder, hvad angår kapacitet og vanddybde
ADP og PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane.
Gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver området omdrejningspunkt for udvikling af moderne lager- og logistikfaciliteter, der understøtter fremtidens intelligente og multimodale transportløsninger.
Læs mere på www.adp-as.dk

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen