Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

CMP - Byoghavn-Ole Malling

I Danske Havne har vi set frem til offentliggørelsen af anbefalingerne fra transportministerens ekspertudvalg vedrørende revidering af havneloven, og vi er ikke blevet skuffet.

Billede af København Havn, CMP, fra luften. Foto: Ole Malling By og Havn

Vi ser gennemarbejdede og gennemtænkte overvejelser, der adresserer den eksisterende havnelovs uklarheder og uhensigtsmæssigheder. Ekspertudvalgets arbejde danner derfor en god platform for den videre proces, hvor vi sammen med de erhverv, der har havnene som omdrejningspunkt, vil arbejde konstruktivt for de bedst mulige rammer for vækst og udvikling – og her er havnene og deres kunder i samme båd. Vi kan fuldt og helt tilslutte os udvalgets mål om at sikre rammevilkår, der modvirker risikoen for krydssubsidiering samt sikrer konkurrence på fair og lige vilkår mellem offentlige og private kommercielle operatører.

Vi glæder os i særlig grad over, at der peges på modeller for ensartede forhold havnene i mellem, både når det gælder finansiering og operationsområder. Lige så vigtigt er det, at der med anbefalingerne sættes retning for øget effektivisering og konsolidering i sektoren. Her spiller markedsgørelse af havneydelser en væsentlig rolle.

Det er også positivt at ekspertudvalget har haft øje for, at den danske havnesektor er i konkurrence med havnene i vores nabolande og i den forbindelse har fundet en model for fortsatte subsidier til infrastrukturinvesteringer.

Ekspertudvalgets rapport sætter den rigtige retning, men der er mange detaljer som vi skal have på plads, før vi står med en ny og fremtidsorienteret havnelov. Danske Havne ser frem til at samarbejde med de mange havnerelaterede erhverv om, at løfte denne opgave.

For mere information kontakt konstitueret direktør i Danske Havne, Hans Arne Kristiansen, på 3116 4183 eller på hak@danskehavne.dk

Læs Transportministeriets nyhed om anbefalingerne fra ekspertudvalget her

Hent anbefalingerne fra ekspertudvalget her

Hent havneanalysen fra Struensee & Co. og Blue Consulting her

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen