Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Efter orkanen Allans rasen i oktober fulgte Bodil efter med orkanagtige vindstød og masser af højvande. Alligevel er skaderne begrænsede, men nogle erhvervshavne er hårdt ramt

Med Bodil har Danmark nu haft 8 århundredestorme siden år 2000. Havnene må indstille sig på, at kraftige storme nu kommer næsten hvert år. Ydermoler rammes hårdere og sandvandringerne langs kysten bliver mere omfattende. Det generer sejlrenderne, der fyldes og kræver kostbar oprensning.

Af de 23 erhvervshavne, som Danske Havne nu har fået indberetninger fra, har de fleste kun mindre skader. Men nogle få har omfattende skader, der anslås til ca. 20 mio. kr.

Det gode samarbejde mellem havne og de kommunale beredskaber arbejdede meget professionelt og forebyggede de helt store skader. Dog har nogle mindre havne, blandt andet Thorsminde og Bønnerup, fået så store skader, at den økonomiske belastning er alarmerende.

Det rejser flere spørgsmål om Stormrådets mandat og afgørelser, blandt andet: Hvorfor sidder der et Stormråd og beslutter, om hr. og fru Jensen kan få erstatning, mens skader på samfundets vigtige infrastruktur er udelukket fra erstatning?

Stormrådet udelukker erstatning til havne med den begrundelse, at havne ligger udsatte for pludselige vejrluner. Men selvfølgelig ligger havne udsat, når de skal være lette at nå fra havet. Vejret er blevet mere råt og barsk med kraftige storme og omfattende sandvandring langs kysterne. Når sandet fylder sejlrenderne, skal der renses op, og det er meget dyrt. Havne er vital infrastruktur og afgørende for transport af varer og passagerer. De ekstra omkostninger kan kun væltes over på havnens kunder, der så må betale for Bodil og hendes efterfølgere. Det er ikke rimeligt.

Stormrådets billede af havne stammer tilbage fra, at kommuner var selvforsikrede. Men havne er virksomheder, der er uafhængige af kommunekassen. Derfor er det også tiden at tage Stormrådets politik op til overvejelse. Danske Havne vil rejse sagen over for Stormrådet.

Det er også tiden at se på forsikringsselskabernes praksis. Nogle selskaber dækker skader på det forsikrede, uanset det har karakter af naturkatastrofe. Andre afslår med henvisning til Stormrådets afgørelser.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

Thyborøn Havn - belgisk trawler.jpg
Kilde: Thyborøn Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen