Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Fiskeri
Det er fiskekuttere som disse der efter Brexit muligvis formenes adgang til at fiske i britisk farvand. Målt i kroner kan det føre til et årligt tab for dansk fiskeri på op imod 800 mio. kroner.

Med afsæt i forskellige scenarier for udfaldet af forhandlingerne om Storbritanniens forstående udtræden af EU har regeringen bedt Københavns Universitet om at afdække de erhvervsøkonomiske konsekvenser for fiskeriet i Danmark. Estimaterne er udarbejdet på basis af, at danske fiskere forhindres i at fiske i britisk farvand og enten får eller ikke får adgang til delvis at erstatte de tabte fiskemuligheder ved fiskeri i andre farvande.

Det er vanskelige beregninger, der er forbundet med stor usikkerhed, men givet er det, at uanset hvilket udfald inden for de beregnede scenarier, ville det indebære et kolossalt tab for dansk fiskeri. I landingsværdi estimeres det, at der er tale om et årligt tab på mellem 630 og 800 millioner DKK – altså alt i alt meget voldsomme konsekvenser for den danske fiskerisektor.

I forlængelse af beregningerne foretaget af Københavns Universitet er der er flere beregninger under vejs, der tilstræber at afdække de regionale konsekvenser, hvor fiskeriet har helt afgørende betydning for den lokale erhvervsliv.

De anvendte scenarier giver ikke et fingerpeg om hvad forhandlingerne mellem EU og Storbritannien ender med, men hvad der er på spil for fiskerisektoren i Danmark og i mange andre EU-lande. Forhandlingerne med briterne om fiskeressourcerne i britisk farvand er endnu indledt og det er uklart hvornår det sker. De vigtigste spørgsmål bliver her fordelingen af kvoterne, markedsadgang for britisk eksport til EU og naturligvis den gensidige adgang til britisk og EU farvande.

Analysen udarbejdet af Københavns Universitet kan her hentes i sin helhed: https://curis.ku.dk/ws/files/185187225/IFRO_Report_263.pdf

For mere information, kontakt særlig rådgiver i Danske Havne, Hans Arne Kristiansen, på 3116 4183 eller på hak@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen