Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

State of the nation

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har den 1. marts 2016 udgivet rapporten State of the Nation. Rapporten konkluderer, at tilstanden på en række infrastrukturområder så som havne, lufthavne, jernbaner, energi, affald og kloakker generelt er forbedret. Men der er også områder, hvor tilstanden er kritisk. Det er særligt de kommunale veje, hvor tilstanden er forværret, og hvor det ikke ser ud til at blive bedre i fremtiden – snarere tværtimod. Det samme gælder for offentlige bygninger, hvor kommunerne ikke prioriterer vedligehold, derved oparbejdes stadigt større vedligeholdelsesefterslæb.

Statens veje og havnene ligger helt i top på vedligeholdelsesstanden. Særlig de større erhvervshavne trækker den generelle vurdering af havnene op. Det undrer ikke Danske Havne. Mange af de større erhvervshavne har udvidet, udbygget og moderniseret i de senere år. Der sker klimatilpasninger i samme omgang.

Graf til artikel

Kilde: Danske Havne på baggrund af State of the Nation 2016

Forklaring: 3 er en nogenlunde, men ikke god tilstand, hvor der må forventes en væsentlig løbende vedligeholdelsesindsats for at opretholde tilstanden.4 er god tilstand, hvor der må forventes en normal løbende vedligeholdelsesindsats for at opretholde tilstanden.

Danske havne råder over store arealer. Det er arealer, der ligger tæt ved den øvrige infrastruktur. I de senere år har de 20 største havne enten anlagt eller planlagt havneudvidelser med 10 mio. m2, som skal lægges oven i de 33 mio. m2, havnene allerede rådede over. Havnene betaler selv for infrastrukturen, som skal forrentes og afskrives af havnens egne indtægter.

Rapporten bidrager til debat og være et værktøj, der kan hjælpe politikere og beslutningstagere til at prioritere den fremtidige danske infrastruktur, så vi som samfund får de bedste veje, jernbaner, energinet, kloakker, bygninger, havne m.m. for de ressourcer vi har til rådighed.

Danske Havne glæder sig naturligvis over, at havnenes helbred er godt. Hvis flere transporter flytter fra vej til sø, kan der ske en væsentlig aflastning af både de kommunale og de statslige veje. Så opfordringen til politikerne er entydig: Styrk nærsøfarten! Det kan fjerne noget af presset på vejnettet. Havnene er klar.

Læs mere her

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

State of the nation

Kilde: Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen