Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Politisk enighed om at øge EU-tilskud til investeringer i havne og landingssteder giver en pulje på 36,5 mio. kr., som er åben for ansøgning frem til den 17. juni 2015

Ansøgning til udviklingsprogrammet for fiskerihavne og landingssteder under den Europæiske Hav og Fiskeri Fond (EHFF) åbnede den 22. april 2015. Deadline for ansøgninger er den 17. juni 2015.

Den samlede pulje i 2015 er blevet tilført ekstra nationale og EU-midler, så puljen lander på i alt 36,5 mio. kr. i 2015. Håndtering af discard er i særlig fokus. Den samlede pulje for årene 2014-2017 lød oprindeligt på 24,8 mio. kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3,7 mio. kr. til et projekt. Operatører som fx auktioner kan også søge.

Der er fokus på to typer af projekter:

 1. Projekter, der bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen
 2. Infrastruktur i fiskerihavne og landingssteder

Udvælgelseskriterier er projekter, der:

 • øger kvaliteten,
 • forbedrer kontrollen med og sporbarheden for de produkter, der landes,
 • øger energieffektiviteten,
 • bidrager til miljøbeskyttelse,
 • forbedrer sikkerhed og arbejdsvilkår

Investeringer kan passe under følgende kategorier:

 • Investeringer vedr. landingsforpligtelsen; fx opbevaringsfaciliteter
 • Kvalitet; fx is anlæg, kølelager, skibselevatorer, ramper & bedding, kassevask
 • Kontrol og sporbarhed; fx vejeudstyr
 • Energieffektivitet; fx el & vand
 • Miljøbeskyttelse; fx miljøhåndtering, brændstofopbevaring
 • Sikkerhed og arbejdsvilkår; fx losseforhold, servicehal, redskabsfaciliteter, kasselager, sorteringshal, multihal, moler/dækmoler, kaj og kajbelægning

Den endelige bekendtgørelse og dermed det endelige program for fiskerihavne og landingssteder under EHFF ligger klarher.

Fødevareministeriets pressemeddelelse kan læses her og kan give hjælp til ansøgningers ordlyd og fokus/formål.

Læs Danske Havnes høringssvar til udviklingspuljen for fiskerihavne og landingssteder her.

Fiskeri Pictogram jpeg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen