Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Kolding Havn

Inderhavnen bliver en del af Kolding City. Havnen får caféer, butikker og restauranter.

Kjeld Kjeldsen, formand for Kolding Havn. Havnen bliver en del af bylivet med caféer, kontorer og butikker

Bestyrelsen for Kolding Havn har valgt at gå aktivt ind i udviklingen af Kolding Havns inderhavn – den inderste del af havnen ved Jens Holms Vej – men hvorfor sker det lige nu?

“Kolding Havn oplever en periode med stabil vækst, og flere arbejdspladser på havnen, så vi har ressourcerne og mulighederne for at fremme nogle vigtige projekter i disse år. Vi har valgt at yde en indsats nu for at definere en retning i udviklingen af inderhavnen, så vi kan få det omfattende projekt ind i nogle rammer, som passer til fremtiden for både havnen, Design City, campusmiljøet og Kolding midtby” udtaler formanden for bestyrelsen på Kolding Havn Kjeld Kjeldsen. ”Vi har bedt et arkitektfirma om at skitsere mulige løsninger ud fra de idéer og tanker, som allerede ligger for inderhavnen i Kolding. Det virker oplagt at tænke studiemiljøet og kulturen derfra aktivt ind i løsningsforslagene, ligesom nærheden til Kolding City og handelslivet dér.”

Kolding Havn vil efter en første fase samarbejde med et arkitektfirma, som allerede har erfaring med udvikling af nye, trendsættende byrum på danske havne. En lokalplan fra 2009 giver mulighed for at anvende området omkring inderhavnen i Kolding til andre formål end den vanlige havnedrift. Der kan eksempelvis bygges kontorer, cafeer, butikker og restauranter – men ikke boliger.

”Vi vil naturligvis involvere Kolding Kommune og aktørerne omkring havnen i projektet – det vil sige havnens brugere, studiemiljøet og havnens øvrige naboer”, oplyser Kjeld Kjeldsen. ”Kolding Havn vil afsætte ressourcerne til at drive processen, hvor det også bliver vigtigt at fastholde og udvikle de gode idéer, som uden tvivl vil komme frem til miljøet omkring inderhavnen”.

To store projekter

Der sker meget på og omkring Kolding Havn de kommende år, foruden erhvervshavnens egen udvikling og vækst med bl.a. yderligere havnearealer og nye virksomheder på havnen, er der også Marina City projektet. Det er et projekt, hvor de to nuværende lystbådehavne samles til én i syd og hvor nye boliger skyder op tæt på havnen.

”Vi får nye naboer i form af boliger og andre typer virksomheder på havnen – det stiller skærpede krav til os som erhvervshavn med hensyn til miljøet. Det passer godt til den udvikling, som Kolding Havn er midt i – vi udvikler os til et moderne center for både transport og virksomheder, så vi er parate til den kommende byudvikling også”, supplerer Kjeld Kjeldsen. ”Vi synes, at rammerne for udviklingen af inderhavnen skal være på plads, så de to store projekter, inderhavnen og Marina City, kan supplere hinanden i fremtiden. Der bliver rig mulighed for byliv og rekreativ udfoldelse omkring havnen – så byen og havnen når hinanden på bedste vis. Det vil vi gerne bidrage til.”

Hent billedet i stort format

Se flere nyheder på Danske Havnes hjemmeside

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen