Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Der er flere, gode initiativer omkring cirkulær økonomi i Danmark, men vi er mig bekendt de første til at se ind i etableringen af en dekommissioneringsklynge i en rigtig stor skala, siger Bent Lange Business Development Manager i Frederikshavn Havn.

Frederikshavn Havn indsejling
Her ses indsejlingen til Frederikshavn Havn. Havnen har her gang en udvidelse, der skal rumme et dekommissioneringscentrum.

 

I sommer modtog regeringen 27 anbefalinger fra ’Advisory Board for Cirkulær Økonomi’. Anbefalingerne skal fremme Danmarks position inden for cirkulær økonomi. I det første kvartal af 2018 forventes regeringen på baggrund af anbefalingerne at præsentere en ’Strategi for Cirkulær Økonomi’.

Det er rigtigt set af regeringen at lave en strategi for cirkulær økonomi. Der er enormt mange uudnyttede ressourcer i verden, og det er først nu, at der for alvor sættes fokus på, at der er brug for at jordklodens sparsomme ressourcer på en mere optimal måde, siger Business Development Manager i Frederikshavn Havn, Bent Lange.

Cirkulær økonomi går grundlæggende ud på at indvinde og af genindvinde og genanvende naturressourcer, hvorefter de på ny indføres i den økonomiske cyklus.

Det er oplagt, at Danmark lader de danske erhvervshavne blive centrum for den kommende strategi. Havnene har kapaciteten til at modtage de store mængder affald, som skal genanvendes. De danske erhvervshavne har især en styrkeposition inden for ophugning og dekommissionering.

Der er flere, gode initiativer omkring cirkulær økonomi i Danmark, men vi er mig bekendt de første til at se ind i etableringen af en dekommissioneringsklynge i en rigtig stor skala, siger Bent Lange og fortsætter: ”Det faktum at MARS (Modern American Recycling Service) kommer til Frederikshavn giver nogle unikke muligheder for at skabe en dekommissioneringsklynge med væsentlig markedsværdi.

Anbefalingerne Advisory Boardet skal være med til at gøre cirkulær økonomi til en vækstmotor for Danmark. Der skal etableres standarder og konkurrencevilkårene og forskningen skal fremmes, alt sammen er med til at gøre cirkulær økonomi til en styrkeposition for Danmark.

Fremadrettet gælder det om, at skabe de rigtige klynger, hvor det skal være nemt og u-bureaukratisk at handle med hinanden inden for klynger, afslutter Bent Lange.

Bent Lange, Business Development Manager i Frederikshavn Havn, kan kontaktes på bla@pof.dk


Kom til Danske Havnes Havnekonference 2018, den 10.-11. april, og hør mere om, hvordan cirkulær økonomi bliver en god business case for de danske erhvervshavne. Læs mere om Havnekonferencen her

Se anbefalingerne fra Advisory Board for Cirkulær Økonomi her

Se regeringens Erhvervs- og Iværksætteraftale her

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen