Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Erhvervsministeriet har analyseret lodsområdet og har udsendt udkast til lovforslag. Danske Havne er meget bekymret. Dårligere og dyrere lods kan blive resultatet for 75 ud af 85 erhvervshavne

Søfartsstyrelsen har udarbejdet analyse af det danske lodsmarked og udkast til ændring af lodsloven. Danske Havne er skeptisk over for forslaget. Der er brug for effektiviseringer af lodsområdet. Det har Danske Havne efterlyst i mange år. Men metoderne er ikke de rigtige. Målet må være, at alle der ønsker lods kan få det på fair betingelser. Til alle havne og til alle skibe. Det betyder, at det både skal være tilgængeligt og til at betale. Ellers tabes målet at tage lods ombord for at sikre miljøet af sigte. Når staten af hensyn til miljø- og sejladssikkerhed indfører lodspligt, må det også være helt åbenbart, at ydelsen skal være tilgængelig på fornuftige vilkår.

Danske Havne mener:

  • At lovforslaget fører til forringet service på langt de fleste havne. Forringelser i det tidsforbrug skibe må påregne i forbindelse med havneanløb og prisforhøjelser. Ud af Danmarks 85 offentlige og private havne får 75 af havnene forringet forsyningssikkerheden. Det giver langt dårligere service. Langt hovedparten af havne kan forvente højere priser. Når staten stiller krav om lodsning af hensyn til miljøet, må staten også sørge for, at vilkårene er rimelige.
  • At lovforslaget giver øget adgang for staten til at fastsætte krav og pligter, mens staten i samme åndedrag frasiger sig en større del af forpligtelsen. Staten bør være garant for forsyningssikkerhed.

Når Danpilot får øget adgang til at optimere servicen og udføre andre skibsrelaterede serviceydelser, bør man give havnene de samme muligheder. Havne kan bidrage til fornuftige lodsforhold, men det kræver ændringer i havneloven.

Se Danske Havnes høringssvar her.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

2002 030.jpg
Kilde: Kalundborg Havn

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen