Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne deltog i de politiske møder under Danish Maritime Days. Direktør Gitte Lillelund Bech deltog blandt andet i high level mødet Danish Maritime Forum sammen med 199 andre ledere. Formålet med det politiske forum var at finde enighed om de største udfordringer og muligheder for at fremtidssikre maritim handel og søtransport som dansk styrkeposition.

Mere end 200 nøgleinteressenter fra den maritime sektor samledes til politisk forummøde ”Danish Maritime Forum” under Danish Maritime Days 2014 for at forme fremtiden for den globale maritime industri.

”Det politiske forum var en klar succes i forhold til at synliggøre de aktører, der udgør Det Blå Danmark, og til at finde enighed om konkrete udfordringer, som ved politisk samarbejde kan sikre en stærk maritim sektor i Danmark,” siger direktør for Danske Havne, Gitte Lillelund Bech. ”Og deltagerne i det politiske forum var fra hele verden, herunder flere asiatiske transportministre, der lod sig inspirere, men også delte ud af deres viden og meninger om, hvad der skal til for at fremtidssikre søtransporten.”

De konkrete anbefalinger fra forummødet var:

For det første skal der sikres åbne markeder for international skibsfart i en tid, hvor de globale handelsmønstre er under forandring. Det er grundlæggende for at bevare let adgang og distribution af fødevarer, varer og energi til verdens befolkning.  Danske Havne tilføjer vigtigheden af et fælles indre marked for søtransport, hvilket ikke eksisterer i dag, men som vil skabe mere fair konkurrence mellem transport med skib, lastbil og godstog.

For det andet skal der etableres smarte globale regler. Mål og vilkår bør fastsættes ensartet for skibsfarten og samtidig give virksomhederne rum og fleksibilitet til at komme med innovative og effektive løsninger. Dette matcher meget Danske Havnes fokus på at have ensartede rammebetingelser for at drive havne.

For det tredje, fonde – både offentlige og private – skal være tilgængelige til at finansiere nødvendig udvikling af infrastruktur, der vil gøre det muligt for søfartstransportkæden at fungere effektivt fra fabrikkerne til forbrugerne. Her var blandt andet hinterland infrastrukturen i fokus, for hvad hjælper det at få godset over kaj, hvis det ikke kan komme fra kajen og videre til kunderne?

Endelig skal dygtige folk med de rette kompetencer støtte industrien. Grundlaget for en succes er den maritime arbejdsstyrke.

Læs rapporten, der kom ud af det politiske Danish Maritime Forum her.

For yderligere information kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne.

Danish Maritime Days 2014.jpg
Billedet viser deltagerne ved Danish Maritime Days

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen