Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

200 beslutningstagere fra hele verden diskuterede fremtiden for søtransport ved Danish Maritime Forum den 7.-8. oktober 2015 i København.

Hvad sker der, når man slipper 200 beslutningstagere fra alle dele af søtransporten fri i to dage, hvor konferenceformatet er gruppearbejde, afvekslet med fx drøftelser med fire ministre fra hele verden? Det blev klart ved Danish Maritime Forum, der blev afholdt den 7.-8. oktober 2015 i København.

Det første, der sker, er at alle med hænderne på ryggen skal rive en elefant ud af et stykke papir. Derefter skal søtransportens største udfordring skrives på elefanten, som hænges op sammen med alle de andre elefanter i rummet. Så var scenen sat og emnerne på bordet.

Et af emnerne var image for søtransporten, hvor bølgerne gik højt. Der var deltagere, der mente, at der ikke var nogen grund til at arbejde med imaget for søtransport – man skulle bare være bedre til at påvirke beslutningstagerne, men pyt med den brede befolkning – mens andre, jeg selv inklusive, syntes, at image og synlighed går hånd i hånd i verden i dag. Derfor også et behov for at arbejde med søtransports image, for ”perception is reality” (”opfattelse er virkeligheden”). Hvis søtransport opfattes som besværligt, beskidt og ude af stand til at løse egne problemer, selvom det ikke er sandt, er imaget skidt. Det kan der gøres noget ved, men det kræver åbenhed og transparens, strategi og dialog.

Et andet emne, der var på bordet, var ensartede rammevilkår. Det var interessant at høre, at uanset om ministeren er fra Ghana, Sydkorea, Danmark eller Storbritannien, er der enighed om, at der skal være ensartede rammevilkår at bygge søfarten på og drive havnene efter. For det er de samme udfordringer med større og større skibe og højere og højere efterspørgsel, som alle oplever.

Og så var der en lang række andre udfordringer, der blev endevendt og diskuteret på Danish Maritime Forum. Alle mundede ud i ideer til at arbejde videre med. Se dem her.

Ligesom et yderligere glimt fra Danish Maritime Forum findes her.

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Danish Maritime Forum.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen