Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (17)

Aalborg Universitet har udnævnt Aalborg Havns udviklingschef, Jesper Raakjær, til landets første professor i havneudvikling. Udnævnelsen bygger bro mellem AAU´s satsning på det maritime forskningsområde blue governance og Aalborg Havns ambitioner om at opbygge et videncenter for havnedrift og udvikling i Aalborg Øst.

Maritim forvaltning er i centrum for en satsning på Aalborg Universitet, AAU, der gennem de seneste år har arbejdet mod at udvikle universitetets forskningscenter Innovative Fisheries Management, IFM, fra et primært fiskeri og kystsamfundsperspektiv til et forskningscenter med et bredere integreret maritimt perspektiv.

I efteråret udmøntede den satsning sig i, at forskningscentret skiftede navn til Center for Blue Governance, og i samme forbindelse blev forskningsstrategien tilpasset det nye fokus. Det er netop med udgangspunkt i den nye retning, at AAU har udnævnt Jesper Raakjær som landets første professor i havneudvikling.

– Center for Blue Governance vil bidrage til dybdegående forståelse af maritime forvaltningsstrukturer og processer til søs, i kystområder og på havne. Det sker med henblik på at designe og udvikle legitime forvaltningsordninger til at styre maritime aktiviteter og kontrollere deres konsekvenser, siger AAU-professor Jan P. M. van Tatenhove, der siden august har ledet Center for Blue Governance, og fortsætter:

– Jesper Raakjær spiller en afgørende rolle for udviklingen af instituttets forskning inden for maritim forvaltning og dens institutionalisering og dynamik. Mere specifikt bliver han ankermand i forhold til havneudvikling, hvilket blandt andet inkluderer bæredygtighed (miljø, økonomi og socialt), netværk mellem havne og forståelse af regionaliseringsprocesser. Eksempelvis havnenes rolle i makroregionale strategier som knudepunkter for integration mellem land og vand og erhvervsudvikling i havneøkosystemet.

Modsat Jan P. M. van Tatenhove, der er ankommet fra en stilling hos det førende universitet i Holland Wageningen University, er Jesper Raakjær som flere andre AAU-professorer ansat i en deltidsstilling for at bidrage til at bygge bro mellem universitetet og verden udenfor. Jesper Raakjær er udviklingschef i Aalborg Havn, og professoratet muliggør sammentænkning af konkret erhvervsudvikling på havnen og dets bagland med den nyeste forskning inden for havneudvikling og erhvervsøkonomi. En sammentænkning der ifølge adm. direktør i Aalborg Havn A/S, Claus Holstein, ligger fint i tråd med Aalborg Havns udvikling:

– Den traditionelle havnefunktion er under forandring, og havnedrift vil i fremtiden handle om langt mere end blot gods over kaj og om at servicere søgående transport af varer og råstoffer. Det er Aalborg Havns ambition at være et ultramoderne logistikcenter og en partner for erhvervslivet, der servicerer såvel produktionsvirksomheder i erhvervsparken som skibe på vandsiden. Faktisk tror vi netop på, at landsiden kommer til at bidrage til størstedelen af den fremtidige vækst og jobskabelse på havnen, fortæller Claus Holstein, der bakkes op af Jesper Raakjær:

– Som led i den ambition er målet blandt andet at gøre vores datterselskab Center for Logistik og Samarbejde, CLS, til et videnscenter med national rækkevidde inden for logistik og udvikling, og set fra vores perspektiv er stærke forskningsmiljøer på AAU afgørende for vores mulighed for succes. Derfor håber jeg, at min udnævnelse til professor i havneudvikling vil bidrage til at skabe de absolut bedste betingelser for at lykkes og samtidig være med til at stille nogle interessante og aktuelle cases til rådighed for universitetet, som kan være med til at konsolidere AAU i verdenseliten inden for havneudvikling og maritim forskning.

Professoratet er en yderligere styrkelse af relationen mellem Aalborg Havn og AAU. I forvejen er begge blandt andet engageret i det ambitiøse miljøsamarbejde Miljø++, der har til formål at skabe en symbioseplatform for virksomhederne i 9220, som gør dem i stand til bedst muligt at udnytte både områdets og hinandens ressourcer med særligt fokus på plastik, tekstiler og energi. Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune er de to øvrige partnere i samarbejdet.

– På AAU ser vi generelt positivt på samarbejder med erhvervslivet. Det giver os mulighed for at afprøve teorier i praksis og danne værdifulde erfaringer, som kan bidrage til ny og endnu bedre forskning. Samtidig ser vi det også som afgørende for vores virke, at vores forskning kommer ud at arbejde i virkeligheden og bidrager til løsninger og udvikling både for virksomheder og andre dele af vores samfund. Det er samarbejdet med Aalborg Havn og Jesper Raakjærs professorat gode eksempler på, siger Henrik Pedersen, dekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH), som Center for Blue Governance hører under.

Om Jesper Raakjær
Jesper Raakjær har været udviklingschef i Aalborg Havn siden 2016, hvor han kom til fra netop AAU. Her var han professor fra 2000 og frem til 2016. Jesper var med til at starte IFM sammen med Sten Sverdrup-Jensen tilbage i 1994 og var dets leder i perioden 2006-2016.
Jesper Raakjær er uddannet cand.merc. med speciale i erhvervsudvikling, efterfulgt af ph.d. i 1992 og dr. scient. i 2009. Jesper er opvokset i Hals og har inden sin akademiske karriere været erhvervsfisker, havnearbejder og slæbebådsskipper.

For yderligere oplysninger kontakt venligst
• Udviklingschef i Aalborg Havn og professor i havneudvikling ved AAU, Jesper Raakjær, tlf. dir. 2920 7202 og jr@aalborghavn.dk
• Adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1501 og ch@aalborghavn.dk
• Dekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design på AAU, Henrik Pedersen, tlf. 99309632 og dekan-tech@aau.dk
• Institutleder for Institut for Planlægning på AAU, Tine Herreborg Jørgensen, tlf. 9356 2141 og tine@plan.aau.dk
• Presseservice: Kommunikationskonsulent Maja Thordahl Schou, Aalborg Havn A/S, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1528, mobil 2261 8308 og mts@aalborghavn.dk

Om Aalborg Havn A/S
Aalborg Havn er Nordjyllands stærke partner på logistik og samarbejde. Vi er derfor meget mere end en traditionel trafikhavn, som holder styr på skibsanløb. Vi medvirker til at håndtere alle former og typer af gods og via kombinerede transportløsninger på skib, bane og bil kan vi løse alle former for logistik- og transportbehov fra Nordjylland til og fra resten af verden.

Aalborg Havn arbejder ud fra en moderne vision med overskriften; Den intelligente havn, der omfatter forretningsudvikling, produktudvikling og markedsudvikling. Den intelligente havn arbejder med drift, ideer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt.

Koncernen Aalborg Havn har 110 medarbejdere, der alle er velkvalificerede til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som havnen kan tilbyde, og som vores kunder og samarbejdspartnere forventer af os.

Læs mere på www.aalborghavn.dk

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen