Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ens udfordringer i vestkysthavnene skaber grundlag for et fællesskab til udveksling af erfaringer og udvikling af havnenes kommercielle forretninger.

Vestkysthavnegruppen afholdte årsmøde den 11. september 2014 i Thyborøn. Årsmødets omdrejningspunkt var omstilling og fremtidssikring af havnene som fiskerihavne og attraktive erhvervsområder. Den dobbelte udfordring giver et stærkt fundament for samarbejde og erfaringsudveksling i Vestkysthavnegruppen.

Vestkysthavnegruppen består af havnene i Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Alle havnene søger at udvikle deres kommercielle forretninger for at styrke deres positioner i fremtidens konkurrence for at kunne bidrage til de samfund, hvori de ligger.

Kerneforretningen er fiskeri. Hele 85 pct. af de årlige danske fangster landes af danske og udenlandske fiskere i vestkysthavnene. Men kerneforretningen er udfordret af kvoteudsving og manglende finansieringsmuligheder for generationsskifte på fiskerifartøjerne.

Havnene er deres rolle og ansvar bekendt. Nedgang i kerneforretningen gør, at vestkysthavnene naturligt søger mod nye forretningsområder i tillæg til fiskeriet. Fiskeri er ikke længere nok til at sikre havnens aktiviteter og økonomi til investering i infrastruktur, erhvervsudvikling og jobskabelse.

I NaturErhvervstyrelsens seneste opgørelse fra den 10. september 2014 over landinger i Danmarks 10 største fiskerihavne dækker vestkysthavnene:

  • 91 pct. af industrifiskeriet i 1. halvår 2014
  • 85 pct. af al fisk der landes i Danmark. 510.000 tons fisk er landet i 1. halvår 2014
  • 82 pct. af den landede fisks værdi. 1,3 mia. kr. er landet i havnene i 1. halvår 2014

Tallene vidner om en udvikling mod koncentration af dansk fiskeri i havne med stærkt fokus på at investere i konkurrencedygtige adgangs- og arbejdsforhold samt servicering af kunderne.

Se landingsstatistikken for første halvår 2014 i Danmarks 10 største fiskerihavne her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

a-TH-2_ 8_kopi (2).jpg
Kilde: Thyborøn Havn

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen