Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (26)

Fiskeristyrelsen har netop offentliggjort de seneste tal for landinger af fisk i 2018, og brancheorganisationen Danske Havne, der repræsenterer 64 danske erhvervshavne, er også medudgiver på den nye rapport ’Dansk fiskeris økonomiske fodaftryk’. De nye statistikker viser, at der er sket en markant fremgang i landingsværdien på ni procent i forhold til landingsværdien for 2017.

Tine Kirk Petersen, der er direktør i Danske Havne, glæder sig over værditilvæksten og mener, at de nye tal understreger sektorens vigtighed for Danmark:

”En landingsværdi på 4,1 milliarder understreger både vigtigheden af fiskeriet og fiskerihavnene for Danmark. Dertil kommer en værdiforøgelse i fiskeriindustrien og engroshandlen samt et stort antal arbejdspladser inden for fiskerisektoren, der har meget stor lokal betydning. Vigtigheden står nu bøjet i neon, og det ved de danske brexitforhandlere også – for de gode resultater vil blive sat på alvorlig prøve, når eller hvis briterne forlader EU.”

De danske fiskere henter i dag omkring 40 procent af deres fisk i britisk farvand, og netop derfor står Brexit højt på dagsordenen.

Erhvervet ønsker stabilitet og ordentlige rammevilkår
De fem største fiskerihavne i Danmark er Skagen, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals og Hvide Sande. Disse fem havne stod tilsammen for at tage imod 984.000 ton fisk, hvilket svarer til 90 procent af den samlede mængde fisk. Som det også fremgår af de nye tal, landes der faktisk en smule færre fisk, men værdien af fiskene forøges kraftigt, hvilket giver den større omsætning.

”I fiskerihavnene ser vi et helt unikt samspil mellem by og havn. Her bidrager havnene ikke ’kun’ med arbejdspladser og økonomi, men de bidrager med meget andet, og de stimulerer eksempelvis også den lokale turisme, fordi turister søger mod hyggen i fiskerihavnene. Og så er der et øget fokus på bæredygtige løsninger om alt fra en styrket indsats mod plast i havene til grønnere energiforsyning, som er andre bidrag til lokalsamfundene,” siger Tine Kirk Pedersen og afslutter:

”Det her er gode nyheder, og det er positivt, at der ikke sker store udsving, men at erhvervet bidrager stabilt til værdiskabelsen i Danmark. Fiskerihavnene og branchen generelt er godt kørende, og vi ønsker blot en fortsat stabilitet i form af ordentlige rammevilkår, så vi kan fortsætte det gode arbejde.”

For mere information, kontakt direktør Tine Kirk Petersen på 20 20 86 15 eller miljø- og fiskerikonsulent fra Danske Havne, Kasper Ullum, på 42 44 91 61.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen