Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

2020 blev også året, hvor vi i Danske Havne åbnede for associerede medlemmer. Det associerede medlemskab er tiltænkt virksomheder, der opererer i tilknytning til en havn som enten kunder, partnere eller lign., og skal muliggøre, at havnen og dens brugere kommer tættere på hinanden og herigennem får en naturlig dialog.

Det associerede medlemskab giver blandt andet mulighed for at deltage i events, herunder i den årlige havnedag og havne konferencen hvert andet år, ligesom det giver mulighed for eksklusiv deltagelse på de studieture, Danske Havne arrangerer. Herudover modtager de associerede medlemmer naturligvis løbende nyheder om havnesektoren.

I Danske Havne vil vi benytte lejligheden til at byde de første 9 associerede medlemmer velkommen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen