Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Gitte Lillelund Bech tiltræder som ny direktør for Danske Havne den 1. august 2014

Gitte Lillelund Bech.jpg
Kilde: Folketinget

Danske Havnes bestyrelse har besluttet at ansætte Gitte Lillelund Bech som ny direktør. Gitte Lillelund Bech kommer fra en stilling som PA Manager i Advice A/S og har før dette været medlem af Folketinget i 14 år, heraf knap 2 år som forsvarsminister og 2 år som transportpolitisk ordfører. Hun har tillige erfaring fra blandt andet COWI A/S.

”Det er væsentligt for Danske Havne at finde en direktør, der kan ud¬vikle vores brancheforening kommercielt og forretningsmæssigt. Samtidig har vi lagt vægt på at få en direktør, der kan udvikle og fastholde vores medlemmer med et fokus på de markedsmæssige potentialer, som vores medlemmer har. En anden af de vigtige opgaver er at repræsentere Danske Havne i netværk i ind- og udland og sikre kvalificeret påvirkning af såvel Christiansborg som EU”, udtaler formand for Danske Havnes bestyrelse, professor Peter Maskell.

”Derfor er vi glade for at have valgt Gitte Lillelund Bech som vores kommende direktør, og vi ser meget frem til samarbejdet”, fortsætter Peter Maskell.

Danske Havne har ved ansættelsen af Gitte Lillelund Bech lagt vægt på, at hun både via sin civile karriere og sin politiske erfaring kender til transportsektoren og erhvervssektoren samt har et godt netværk i både erhvervslivet og i den poli¬tiske verden.

For Gitte Lillelund Bech er det en tilbagevenden til transport- og erhvervsom-rådet, som hun brænder for.

”Jeg glæder mig meget til at begynde som direktør for Danske Havne for der-med at kunne bidrage til, at Danske Havnes medlemmer kan spille en endnu større rolle i Danmarks vækst og værdiskabelse hos havnenes kunder. Danske Havne er en vigtig aktør i Det Blå Danmark, og denne rolle vil jeg gerne arbejde for at styrke yderligere. Samtidig er det væsentligt for mig at sikre en udvikling for alle Danske Havnes medlemmer. Jeg ser derfor frem til et rigtigt godt samarbejde med medlemmer og andre interessenter for at styrke danske erhvervs¬havne, både i Danmark og ved at repræsentere Danske Havne internationalt”, udtaler Gitte Lillelund Bech.

Gitte Lillelund Bech tiltræder som direktør for Danske Havne den 1. august 2014.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Formand for Danske Havne, professor Peter Maskell, telefon 29 39 37 06
Kommende direktør Gitte Lillelund Bech, telefon 25 57 21 05

Danske Havne er erhvervshavnenes brancheforening. De danske erhvervshavne er i en stærk kommerciel udvikling. Effektiv drift og for-retningsudvikling til gavn for havnenes virksomheder og kunder er i fokus, og det skal have større vægt i Danske Havnes arbejde, sammen med politisk interessevaretagelse og medlemsservice.

Danske Havne består af 68 erhvervs- og fiskerihavne. De private erhvervshavne er associerede medlemmer. Tilsammen håndterer medlemmerne 98 % af alt gods i danske havne. 80 procent af dansk udenrigshandel går gennem de danske erhvervshavne og skaber vækst og arbejdspladser. Danske Havne er medlem af European Sea Ports Organisation, International Association of Ports and Harbors og Baltic Ports Organization.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen