Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Student til økonomisk analyse i Danske Havne
Danske Havne søger en stud.polit, eller anden lignende profil, med samfundsøkonomisk interesse og solide
fagøkonomiske kundskaber.

Danske Havne er en brancheorganisation for godt 50 danske erhvervshavne, der
sammenlagt årligt omsætter for knap 2 mia. kr. Danske erhvervshavne har stor
samfundsmæssig betydning som infrastrukturelt knudepunkt og skaber rammer om
både rederivirksomhed og mange maritime erhverv og dertilhørende arbejdspladser.

Arbejdsopgaver
Stillingen har økonomiske problemstillinger i relation til danske erhvervshavne som
primært fokusområde. Arbejdsopgaver vil eksempelvis være udarbejdelse af
økonomiske analyser og rapporter til internt og eksternt brug, herunder:

  • Udarbejdelse/opdatering af database
  • Dataindhentning og databehandling
  • Tilrettelæggelse af analyser efter klart definerede mål
  • Beregninger og udarbejdelse af analyser og rapporter
  • Diverse ad-hoc-opgaver, ofte med en kort afleveringsfrist.

Analyserne og beregningerne bruges til at underbygge Danske Havnes politiskøkonomiske
synspunkter og vurderinger. Derfor forventes det, at du har interesse i
makroøkonomiske analyser og erhvervspolitiske forhold. Desuden er det vigtigt, at du
har gode skriftlige formuleringsevner. Du får mulighed for virkelig at arbejde med data
og fordybe dig i analyserne. Du vil indgå i et team med kontorets konsulenter, og du vil
få Danske Havnes direktør Bjørn B. Christiansen som din primære reference.

Om dig
Du studerer økonomi, er faglig dygtig og har gode analytiske evner. Vi foretrækker, at
du har gennemført andet år af studiet, men det er ikke en forudsætning. Vi lægger vægt
på, at du kan arbejde med, og prioritere i, store mængder information, og at du er skarp
og velformuleret i dine analyser. Du har et godt kendskab til it, især Excel, og måske har
du allerede erfaring med statistikprogrammet R eller databaseprogrammet FileMaker.
Som person er du ansvarsfuld, lærenem og går til nye arbejdsopgaver med åbenhed og
interesse. Du arbejder struktureret og løsningsorienteret. Dine analyser og rapporter
bærer præg af at være gennemtænkte og gennemarbejdede, og allervigtigst er du enormt
omhyggelig og ærekær med det du afleverer.

Danske Havne tilbyder
En stilling med stort ansvar og selvstændighed, hvor der vil være rig mulighed for at få
en praktisk vinkel på teorierne fra studiet, og vi gør meget ud af at have et miljø, hvor
man helt naturligt får god vejledning og oplæring. Vi tilbyder varierende og
udfordrende arbejdsopgaver, der giver en stor forståelse for økonomi og politiske
problemstillinger. Derudover tilbydes et godt og socialt arbejdsmiljø.
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 15 timer, men med fleksibel tilrettelæggelse.
Stillingen er til besættelse 1. september 2017.

Ansøgningen
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Eva Fiil Nielsen på mobil 61710706 eller
efn@danskehavne.dk. Ansøgning, CV samt karakterudskrift sendes til
efn@danskehavne.dk hurtigst muligt, sidste frist er 1.august 2017. Vi vil indkalde til
samtaler i starten af august.

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen