Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Det er næppe undgået mange søfartsinteresserede, at lodsloven er under revision. Danske Havne støtter en modernisering af lodsordningerne. En modernisering, hvor alle sten vendes, så det fortsat er muligt at få lods for alle, der ønsker det til en rimelig pris. Det satte Danske Havne fokus på, ved foretræde for Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg den 8. maj 2014

Danske Havne stillede i stærkeste opstilling, da brancheforeningen den 8. maj 2014 havde foretræde. Formand Peter Maskell, næstformand Anne E. Jensen og sekretariatschef Tom Elmer Christensen mødte op hos Erhvervsudvalget for at kvittere for de forbedringer, der er sket i det fremlagte lovforslag, men først og fremmest for at pege på de betænkninger, organisationen fortsat har over for en ændring af loven.

Danske Havne tilslutter sig grundideen om at konkurrenceudsætte lods med henblik på en mere effektiv og nogle steder også billigere betjening. Men det er kun under den forudsætning, at der fortsat er forsyningspligt og –sikkerhed til alle havne. Forslaget kan, som det er nu, betyde at flere mindre havne får ringere mulighed for at betjene deres kunder på konkurrencedygtig vis med samme lodsservice som hidtil. Hertil kommer, at der kan forudses stigende priser.  Mindre havne er havne, der har mindre end ½ procent af den samlede mængde fragtskibsgods lastet og losset i danske havne, det vil sige ca. 350.000 tons.

Danske Havne peger derfor på, at det er nødvendigt at se på hvorfor og hvor, der er lodspligt. De teknologiske fremskridt inden for kommunikation og positionsbestemmelse skal bruges bedre. Der skal mere fokus på, hvad der skal beskyttes. Danske Havne bakker fuldt op om det miljømæssige sigte. Men når det er andre værdier eller hensyn der skal tages, er det vigtigt at krav om lodspligt kun sker i konkrete og afgrænsede tilfælde, hvor det er meget væsentlige samfundshensyn. Der er ingen der siger, at det f.eks. er skibene der skal betale for at beskytte en bro. Det bør broejeren selv betale.

Efter planen skal lovforslaget 2. behandles den 3. juni og 3. behandles den 11. juni, inden Folketinget takker af og går på sommerferie.

Se Danske Havnes oplæg til foretrædet her.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

 

_DSC0988.JPG
Kilde: Kalundborg Havn

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen