Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DH Grønt

På mange måder spiller både Klimapartnerskaberne og Danske Havnes Infrastrukturplan ind i vores grønne arbejde. I Danske Havne arbejder vi nemlig for, at flere får øjnene op for, at mere gods på sø er et godt og klimavenligt alternativ til bane og vej, og vi ser frem til forhandlingerne om en grøn mobilitetsplan i det kommende år.

På samme måde glæder vi os over vedtagelsen af klimaaftalen, der indeholder etablering af to energi-øer og en vindmøllepark ved Hesselø. Det betyder nemlig både grøn omstilling af havnene, men også øget aktivitet i de havne, der er placeret i områderne.

I Danske Havne er vi glade for den generelle velvilje omkring havvind, og vi har i løbet af året kortlagt, at mellem 25-30 af Danske Havnes medlemmer allerede har fokus på vindenergi. Det er positivt for de danske havne, hvor det forventes, at det danske havvindseventyr medfører i omegnen af 20.000 arbejdspladser inden 2030, men også for den grønne omstilling generelt.

2020 var også året, hvor Danske Havnes bestyrelse vedtog en grøn vision for arbejdet i de danske havne. Dermed går havnene forrest ved som samlet branche at forpligte sig på den grønne omstilling og at lade sig måle på den.

Visionen er koblet op på FN’s verdensmål. Særligt vil man arbejde med mål nr. 7 om bæredygtig energi,  mål nr. 9 om industri, innovation og infrastruktur, mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion,  mål nr. 14 om livet i havene og mål nr. 17 om partnerskaber for handling. Herudover er der opsat helt konkrete målsætninger for 2025 og 2030, som de deltagende havne forpligter sig til at måle på og arbejde hen mod. Det er målsætninger inden for områderne ” en emissionsfri havn”, ”understøttelse af den cirkulære økonomi” og ”understøttelse af grøn adfærd hos kunder”.

Danske Havne har etableret en grøn arbejdsgruppe for de deltagende havne, hvor der udveksles ideer og inspiration til, hvordan målene kan indfries. Indtil videre har der bl.a. været set på måling af CO2-emissioner, håndtering af affald og initiativer til sikring af biodiversitet i havnene. 

Danske Havne vil fremadrettet udgive en årlig bæredygtigheds rapport, som giver en status for arbejdet med den grønne omstilling i havnene. 2020 bliver det første år, der skal måles på, således at der etableres en base-line. Rapporten ventes udgivet i første halvår 2021.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen