Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Luftfoto Hanstholm Havn

Fiskeristyrelsen har netop offentliggjort fiskeristatistikken for 10 danske fiskerihavne. Havnene lander flere fisk end nogensinde før.

Hanstholm Havn fra luften. Havnen er i øjeblikket i gang med at udvide for bedre at kunne servicere de fiskere og fiskeindustrien, som sammen med havnen udgør fiskerisektoren. Foto: Hanstholm Havn

Generelt for de største fiskerihavne gælder det, at de landede mængder for 2017 er steget i forhold til 2016. Faktisk er de landede mængder de største i den tid, Fiskeristyrelsen har offentliggjort data for landingerne i 10 udvalgte havne.

Selvom de danske fiskerihavne har oplevet en vækst i landede mængder, så er den samlede værdi af de landede fisk faldet.

Det er især en høj tobis-kvote, og dermed stort udbud af industrifisk, der bidrager til de store mængder af landet fisk i de danske havne i 2017 i forhold til 2016. Tobis er en ca. 30 cm lang fisk, der anvendes i den danske fiskeindustri til blandt andet fiskemel.

Markedsprincipperne gælder

Det store udbud af industrifisk er ikke uproblematisk for fiskerihavnene. Fiskeriet er et frit marked, og her gælder markedsprincipperne og prismekanismerne omkring udbud og efterspørgsel.

”Som i alle andre frie markeder er markedsprincipperne også gældende i fiskeriet.” siger havnedirektør i Hanstholm Havn, Niels Clemensen og uddyber ”det store udbud af tobis-fisk har været med til at sænke priserne på industrifisk generelt. Derfor ser vi, at kilopriserne på industrifisk er gået ned i 2017.”

”Her i Hanstholm Havn har vi formået at holde den samlede omsætning oppe gennem havnens aktiviteter på andre fiske- og godstyper.” konstaterer Niels Clemensen.

Niels Clemensen er havnedirektør for Hanstholm Havn, der er én af Danmarks største fiskerihavne. ”Når vi tæller landinger fra fiskeskibe, transitfisk fra udenlandske skibe der losses direkte i lastbil til udlandet samt fisk tilført med bil fra andre udenlandske havne for salg i havnens auktionsfaciliteter, så når vi op på over 1 mia. kroner i landingsværdi i 2017.” afslutter Niels Clemensen.

Der er andre havne, som er mere eksponeret mod industrifisk, end det er tilfældet med Hanstholm Havn.

Fiskeristatistikken for de 10 udvalgte havne dækker over en markedsandel på 97,5 % af al landet fisk i Danmark.

Find fiskeristatistikken for 2017 her

For mere information, kontakt kommunikationskonsulent i Danske Havne, Jonatan Sandager Hansen, på 2822 8214 eller på jsh@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen