Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Debatindlæg: Havne er aktive på miljøfronten – politikere kan hjælpe havne til grøn omstilling

Danske Havne svarede den 21. oktober 2014 på et debatindlæg i Transport Tidende nr. 19, uge 42 2014:
”Er danske havne gearet til fremtiden” af Olaf Merk og Ida Auken

Danske Havne bifalder, at Ida Auken har fået øjnene op for havnenes centrale rolle for den danske økonomi. Havnenes miljøindsats bidrager allerede med kompetence og forretningsudvikling, der skal ses som bidrag til at omstille Danmark til en bæredygtig økonomi med grøn vækst, energieffektive løsninger og investeringer i bæredygtig infrastruktur.

Det er derfor lidt for nemt at sige, at havne kun kan finde vækst gennem cirkulær økonomi – hvilket Ida Auken gør i sit debatindlæg i Transporttidende. Cirkulær økonomi er et nyere begreb, der for alvor er blevet en politisk lækkerbisken i de senere år. I 2014 har Europa-Kommissionen barslet med sine tanker om fælles EU-initiativer på området – dog uden en defineret systematik og teknologi. Så det er nye tanker, der naturligt ikke er bredt ud til alt og alle endnu. Det er derfor mere interessant at se på de konkrete initiativer, der er i havnene allerede. De er led i en cirkulær økonomi, og udspringer fra havnens rolle og ansvar. Havnebyerne i Kalundborg, Aarhus og Aalborg ser allerede på grøn symbiose og deling af energi, vand og affaldsstrømme. Men alt afhænger af kontekst. Danske Havne har udviklet en værktøjskasse, der gør havneledelsen i stand til at udføre en systematisk miljøledelse med konkrete tiltag og kommunikation. For grønne havne er mere end blot cirkulær økonomi, hvilket vi håber, at Ida Auken er enig i.

På miljøområdet er der helt klare dele, hvor Ida Auken kan hjælpe havnene. Helt konkret med politiske rammer for sedimenter og affald: Den nuværende lovgivning sidestiller sedimenter med affald fra husstande, detailhandel, industri-, bygge- og anlægsaktiviteter. Men sedimenter er ikke affald. Sedimenter bør forblive i havmiljøet som værn mod klimaforandring og sikring af biodiversitet. Et andet eksempel er affaldsområdet. Affald er en ressource til at skabe energi. Men afgifter i Danmark hindrer miljøinitiativer, da den økonomiske byrde ikke bæres af forureneren, men af den frivillige part, der indsamler og modtager det marine affald. Derfor en stilfærdig opfordring: Gør ikke regning uden vært, men bidrag i stedet selv med  lovgivning med sund fornuft.

For opfølgende information kontakt:
Bjarne Løf Henriksen Erhvervspolitisk konsulent, Danske Havne
blh@danskehavne.dk eller telefon 33703441

Artiklen fra Ida Auken og Olaf Merk:

Indlæg fra Transport Tidende - Ida Auken Oktober 2014.jpg

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen