Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

digiaar

En container pr. minut, alle dage, uger og måneder. Aarhus Havn, der er Danmarks største erhvervshavn, er i vækst, og containertrafikken slå alle rekorder med en fremgang på 25 procent i løbet af de seneste tre år. Den stigende interesse for at benytte Aarhus Havn stiller krav til det digitale set-up. Derfor er digitalisering nu et tema – sammen med bæredygtighed – i havnens femårige strategiplan, som netop er trådt i kraft. NORRIQ er valgt som sparringspartner til en række Customer Relationship Management processer.

Sammen med projektleder Johanna Geber fra Aarhus Havn er vi gået op på øverste etage i det imponerende nye hovedsæde på den østvendte mole. Fra den ikoniske, hvide bygning er der udsigt til høje stakke med tusindvis af containere, gigantiske kraner, hundrede meter lange pakhuse og lastbiler, der kører i en lind strøm ind og ud af området.

”Vi har en langsigtet udviklingsplan, hvor vi ønsker at udvide havnens areal mod øst fra de nuværende cirka 280 hektar med yderligere cirka 100 hektar,” fortæller Johanna Geber og giver næring til den tanke, at vi her står i en virksomhed med næsten ufatteligt store udviklingsambitioner.

Væksten på en havn skabes sammen med kunderne. Kunderelationer er derfor afgørende for at gribe mulighederne og få det bedste ud af dem. Efter at have implementeret en Business Intelligence løsning indså havnen, at der også var brug for en løsning, som kunne samle alle data om kunder og være udgangspunkt for en mere proaktiv bearbejdelse af markedet.

”Vi er lykkedes med at transformere Aarhus Havn fra at være en myndighed til i dag at være en servicevirksomhed, der hver dag er i tæt dialog med vores kunder,” siger Johanna Geber.
Denne dialog kan være meget langvarig og kan ske på forskellige niveauer i organisationen.

”Derfor er det vigtigt, at vi har et system, hvor vi kan strukturere og underbygge vores arbejde.”

Aarhus Havn startede udviklingen af CRM løsningen for et par år siden og har valgt, at implementeringen sker i etaper, så organisationen kan følge med.

”Det er jo ikke ”bare” et system, vi er i gang med at indføre. Vi kigger på alle vores processer,” siger Johanna Geber.

”Målet er at blive mere effektiv”
Salgsprocessen på en havn kan sagtens tage flere år, inden en aftale er i hus med en ny kunde, der begynder at anløbe havnen, læsse, oplagre og losse.
Undervejs opsamles en mængde data af alle de forskellige medarbejdere, der har med kunden at gøre. Fra at ligge i Excel ark og forskellige mailbokse samles al denne data nu i CRM-løsningen.

”Målet er at blive mere effektiv, og vi kan allerede nu se, at vi opnår en kæmpe rationaliseringsgevinst. Samtidig får vi ensartet vores processer, og det er også meget vigtigt for os,” siger Johanna Geber.

En tredje og også temmelig afgørende gevinst er, at Aarhus Havn kommer tættere på kunderne ved at gøre data tilgængelig for alle, der har kundekontakt.

”Den næste, der taler med kunden, har en viden om det, der er gået forud. Det giver os en 360 graders tilgang til vores kunder og mulighed for at træffe værdifulde beslutninger,” siger Johanna Geber.

Hun tilføjer, at organisationen er blevet langt mindre sårbar i forhold til tidligere, hvor viden i højere grad lå hos enkelte medarbejdere.

”Nu er al viden forankret i løsningen,” siger Johanna Geber.

CRM-løsningen ligger i skyen og kan tilgås på tablets og telefoner.

”Det gør det nemt for alle at se og registrere data, og vi har fået en mere fleksibel måde at arbejde på og et bedre flow i arbejdsdagen, når vores medarbejdere altid har den info, de skal bruge, lige ved hånden,” siger Johanne Geber.

Det er slut med langsommelige processer og tvivlsom datakvalitet!

Mere proaktiv udlejning af arealer
Når kunden lejer sig ind på havnens arealer, oprettes en kontrakt, og som led i CRM-projektet er det planen, at disse kontrakter ensartes i form af faste skabeloner.

Kontraktstyringen skal lægges ind i CRM løsningen, og det kan være med til at give mere forretning, fortæller Johanna Geber.

”Ved at have fuldstændig overblik over kontrakterne på ét sted kan vi i højere grad holde fast i en kunde, der ønsker at komme ind på et areal, fordi vi har præcis viden til rådighed om hele udlejningssituationen, og hvornår et passende areal bliver ledigt, ” siger Johanna Geber.

Marketing Automation og eventstyring
I næste fase af projektet vil Aarhus Havn også gå ombord i en subløsning, som skal gøre det muligt at arbejde mere differentieret med e-mail marketing.

”Det glæder vi os til, for vi ser nogle store muligheder i at skubbe relevant viden ud til grupper af kunder i forhold til nu, hvor vi udsender én generel nyhedsmail,” siger Johann Geber.

Styring af arrangementer på havnen er et andet område, som skal med i CRM-løsningen. Det vil gøre det nemmere at styre et event, invitere til og følge op på det.

”Kemien er utrolig vigtig for os”
Aarhus Havn ønsker at indgå langvarige relationer med deres leverandører, og det vægter meget højt ”at kemien passer.”

”Vores leverandører skal forstå vores forretning og menneskene bag, og vi ønsker at have et længerevarende, nært forhold til en leverandør,” siger Johanna Geber.

”Det er også vigtigt, at vores leverandører tilfører erfaring fra andre sager og giver os sparring om vores processer.”

”Vores digitale rejse sammen med NORRIQ er kommet godt fra start,” siger Johanne Geber.

”Det er digital transformation, vi er i færd med – en rejse, hvor der hele tiden opstår nye behov, og hvor vi bygger ovenpå. Næste store ambition er en fællesportal, hvor vi kan dele data med kunder og bruge data som beslutningsgrundlag i vores drift,” siger hun.

Fakta om Aarhus Havn
• Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn med landets største containerterminal (markedsandel cirka 65 pct.) og landets største offentlige bulkomsætning (cirka 66 pct.)
• EU har anerkendt Aarhus Havn som en havn med europæisk betydning, idet Aarhus Havn er den ene af kun to danske Ten-T Coreports.
• Aarhus Havn har et fintmasket rutenet med forbindelser til det meste af verden. Som den eneste havn i Danmark anløbes Aarhus havn hver uge af verdens største containerskibe.
• Aarhus Havn er under hastig udvikling. En udvidelse af havnen med ”Yderhavnen” på 100 hektar – svarende til cirka 35 pct. af det nuværende havneareal – forventes i de kommende år.
• Aarhus Havn er kommunal selvstyrehavn med egen bestyrelse, og virksomheden fungerer økonomisk som en selvstændig enhed uden offentlige tilskud.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen