Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Direktør Gitte Lillelund Bech: “Vi skal mene noget mere”

Danske Havnes direktør Gitte Lillelund Bech er blevet interviewet til Altinget Transport den 11. september.

Artiklen kan læses her.

Sekretariatet bringer et uddrag af nogle af citaterne fra interviewet:

“Jeg har altid synes, at infrastruktur er sindssygt spændende, og havnene er jo slutningen på infrastrukturen, som mange glemmer. Og så er det en spændende udfordring, at jeg skal flytte organisationen til det næste niveau”.

“Der er en klar signalværdi i, at Danske Havne ikke bare er KL’s forlængede arm. Der har nok været en opfattelse af Danske Havne som sådan noget støvet noget inde ved KL. Når vi nu er en selvstændig organisation, så bliver det mere tydeligt, at vi er en brancheorganisation for havnene”.

“Det blå Danmark skal ikke bare være lig med rederiforeningen. Man skal tænke, at det blå Danmark også er lig med havnene. Vi skal i høj grad være mere synlige over for beslutningstagerne”.

“Havnenes udvikling handler også om de kunder vi har. Derfor kan vi også have en holdning til energiafgifter og NOx-afgifter, hvis det lægger en begrænsning for, om havnenes kunder kan udvikle sig. På den måde skal vi nok til at mene noget mere”.

Internationalt fokus
“Vi skal have mere fokus på, hvad vi kan få adgang til fra EU. Det er påfaldende, at når man taler om EU’s transportstøtte og fiskeristøtte, så er det især i Sydeuropa, at man er rigtigt gode til at hente penge hjem. Så det bliver helt klart en opgave”.

Ny havnepakke
”EU har givet 212 millioner kroner til Storstrømsbroen, og de penge er lovet til en ny havnepakke. Det er en central problemstilling, som vi arbejder på at få på plads inden jul”.

“Vi har sagt til alle vores havne, at de skal melde de projekter ind til os, som der er kommunal medfinanisering på. Meget af det er vejprojekter ned til havnen. Og hvis kommunerne allerede har sat penge af til projekterne, så er det bare med at få meldt det ind”.

En tungere politisk spiller
“Det er helt afgørende, at når vi ser ti år frem, så er Danske Havne en meget tungere politisk interesseorganisation. En organisation, der bliver lyttet mere til, og hvor transportministeren fremover griber telefonen for at ringe og sige, at nu er man på vej med nogle initiativer, som man lige er nødt til at drøfte med os, inden man går ud med dem”.

Gitte i Thyborøn.jpg

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen