Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Storebaeltsbroen

Bjørn B Christiansen

Hvorfor skal Hamborg have Danmarks største godshavn?

Med en perlerække af velbeliggende havne og et væld af kompetencer i transportsektoren har Danmark fremragende forudsætninger for at kombinere forskellige transportformer på vej, bane eller på søen. Til gavn for samfundsøkonomi og miljø.

I denne tid er regeringen optaget af at investere i bredere motorveje, billigere biler og lavere broafgifter. Det er forståeligt, for hvem bryder sig om at sidde i kø. Men ved at fjerne gamle flaskehalse, opstår der også risiko for at skabe nye. Transportaktiviteterne flytter selvfølgelig derhen, hvor omkostningerne er lavest, og en mere attraktiv rute over Storebæltsbroen og Fyn tiltrækker flere biler og lastbiler, ja måske flere biler i det hele taget. En fremsynet transportpolitik vil sætte ind med at udnytte de blå motorveje – søvejen – til at tage presset af landevejene og til at øge den kollektive transport af gods og biler. Vi skal fx undgå, at godset i Danmark bliver transporteret uden om de danske havne for i stedet at blive transporteret ad motorveje til udskibning i Hamborg. Vi skal undgå, at Hamborg bliver Danmarks største havn.

I stedet skal vi i Danmark blive bedre til at kombinere transportformerne. Vi skal bruge de transportmuligheder, der er i Danmark, og bygge videre på de gode eksempler, vi allerede har.

I Danmark er der tørhavne

For nylig er et nyt begreb – tørhavn – introduceret i forbindelse med ADP A/S og PFA’s milliardinvestering i Taulov Dryport. En tørhavn er et logistik- og transportcenter tæt på en havn – og ideen er at gøre det endnu lettere at flytte gods fra motorvej over til skibe eller bane. I stedet for kun at løse trængsel på vejene med flere veje, så er dette en effektiv måde at få mere gods væk fra vejene. Og tilgodese afsenderne af godset.

For Danmark som helhed et vigtigt skridt i arbejdet med at kombinere de grå veje med de blå veje.

I Danmark er der i dag transportcentre i Køge, Taulov, Aabenraa og Aarhus. Transportcentrene ligger midt på de to store nord-syd transportkorridorer, der forbinder Skandinavien med resten af Europa. Lad os udnytte transportcentrene, som har en unik placering til at flytte gods mellem vej, bane og sø og videre ud i Europa. Fra politisk hold kan det fx også være ved at skabe bedre tilkørselsforhold fra motorvejene. Det vil sikre bedre mobilitet i Danmark. Og færre timer i bilkøer for os allesammen…

Færgerne fjerner bilkøer

Af samme grund er det vigtigt at tænke færgerne ind i den overordnede transportpolitik i Danmark. En takstnedsættelse på 25% på Storebælt har naturligvis vælgertække. Men lad os som samfund tænke i helheden. Når det bliver så meget billigere at bruge broen, vil søvejstransporten over Kattegat komme over pres prismæssigt, hvis der ikke sker kompensation. Konsekvensen kan blive følelig og uønsket – hvem har interesse i at en prisnedsættelse kan friste titusindvis af bilister at tage turen ad den i forvejen trængte fynske og østjyske motorvej?

Skal vi skabe mere plads på motorvejene, så lad os udnytte muligheder for at flytte trafik til søvejen. Det var et meget velkomment initiativ, da Folketinget med en motortrafikvej ved Vig forkortede transporttiden til Odden. Lad os fortsat tænke i disse baner og bruge de muligheder, den effektive færgefart og velfungerende havne giver os. Kombinationen af grå og blå landeveje kan udnyttes endnu mere – til gavn for brugerne, samfundsøkonomien og miljøet.

Men det handler ikke kun om motorveje. Det handler også om kommunale og regionale veje. Derfor skal kommunalvalget også handle om, hvordan vi får mere gods ud til havnene. Kommunerne skal minde Christiansborgpolitikerne om, at de bedste investeringer i det nationale vejnet sker lokalt, og ved at gøre de andre transportformer mere attraktive. Kommunerne og Christiansborg skal i fællesskab løse trængselsudfordringerne og skabe mobilitetsforbedringer i Danmark.

Hvis de danske havne vinder, så vinder hele Danmark.

 

For mere information, kontakt direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen på 2537 0364 eller på bbc@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen