Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DH-T-242

Efter fire måneder og mere end 30 havnebesøg overalt i landet er jeg blevet lidt klogere på, hvor vi i Danske Havne skal lægge vores kræfter i den kommende tid.

I Regeringens lovkatalog for 2018-2019 fremgår det, at der vil blive fremsat forslag til ny havnelov til februar 2019. For Danske Havne handler det om, at vi skal

prioritere krav og ønsker, der giver havnene de bedst mulige rammevilkår, så vi kan levere infrastruktur i verdensklasse til vores kunder. I det kommende halvår skal EU’s havneforordning også implementeres i dansk ret. Her er fokus ligeledes at sikre havnene bedst mulige rammevilkår.

2018 er intermodalitetsår i EU. Du tænker måske, hvad indebærer det? Det indebærer, at det skal være nemmere at skifte mellem transportformerne, så samfundet samlet set opnår størst mulig mobilitet. Transportformerne skal med andre ord gøre hinanden gode, så transporten sker der, hvor der er ledig kapacitet.

Der er ledig kapacitet på ’de blå motorveje’. Masser af kapacitet faktisk. For som samfund har vi gennem en årrække forsømt at bringe vandvejene tilstrækkeligt meget i spil i transportdagsordenen. Søtransport udgør derfor en del af løsningen på både trængsels- og slitageproblematikken på vores motorveje, ligesom søtransporten kan bidrage til løsning af miljøbelastning fra transport.

Mange taler i disse dage om en masterplan for infrastruktur. Det er en god idé, men vi får først reel nytænkning, når vi får skabt rammerne til at bringe alle transportformer i spil og dermed skabe bedre mobilitet.

Så potentialet i ”de blå motorveje” skal udnyttes. Det er her, Danske Havne vil lægge vores kræfter i den kommende tid.

Foto: Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne

Fotograf: Jon Spangsvig

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen