Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

En veloverstået juleferie har sat gang i et hæsblæsende 2015, hvor januar 2015 har budt på både møde med transportkommissær Violeta Bulc i Bruxelles og diskussioner om evaluering og mulig revision af havneloven i København.

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg
Direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne
Kilde: Folketinget

Så er sekretariatet i fuld sving efter en veloverstået juleferie, og de første uger af januar har budt på en stribe opgaver, hvor de væsentligste for mit eget vedkommende har været besøg i Bruxelles med transportkommissær Violeta Bulc og kabinetschef Ditte Juul-Jørgensen, der leder konkurrencekommissær Margrethe Vestagers kabinet, samt forberedelse til Transportministeriets workshop om evaluering af havneloven, der løber af stablen torsdag den 29. januar 2015.

Bruxellesbesøget kan vi i Danske Havne være stolte af. Som også nævnt andetsteds i nyhedsbrevet havde transportkommissæren inviteret 20 udvalgte repræsentanter for forskellige havne i Europa til møde mandag den 19. januar 2015. Danske Havne var som brancheorganisation inviteret til at give vores billede af udfordringerne for de europæiske havne. De øvrige deltagere i mødet var store havne som Rotterdam, Antwerpen og Hamborg, så Danske Havnes opgave var at gøre kommissæren klart, at havnene i Europa er forskellige i størrelse, organisationsform mv. Derfor skal EU’s kommende havneforordning kunne rumme forskelligheden. Der skal være plads og forretningsrum for eksempelvis både Skagen Havns fiskeindustri i nord og Barcelona Havns kaffeimport i syd. Bjarne og jeg benyttede også lejligheden til at præcisere, at vi fra dansk side ønsker ensartede rammebetingelser mellem havnene i EU, og at Europa-Kommissionen får defineret statsstøttereglerne, når det gælder havneinfrastruktur og -services. Samme budskab havde vi til Margrethe Vestagers kabinetschef Ditte og juridiske chef Søren, der velvilligt gav kaffe og ønskede at diskutere statsstøtteregler og udfordringer for og inden for havnesektoren i EU.

Ligeledes kan vi være godt tilfredse med det store forarbejde, som vi alle i Danske Havne har lagt i forberedelsen af Transportministeriets kommende evaluering af den nuværende havnelov. Vi har som eneste organisation indleveret en lang række eksempler på uhensigtsmæssigheder ved den eksisterende lovgivning til ministeriet. Startskuddet til evalueringen lyder ved ministeriets workshop den 29. januar 2015. Vi forventer at blive inddraget i den arbejdsgruppe, der skal understøtte evalueringen, der kommer til at løbe af stablen det kommende halve til hele år.

Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at sige tak for de mange bidrag og input, store som små, som sekretariatet har fået til eksempelsamlingen. Det viser, at vi er en branche, der kerer os om vores rammebetingelser. Vi er klar med konstruktive forslag, så havnenes muligheder for at understøtte og udvikle hele logistikkæden kan forbedres, og Danmark og danske havne dermed kan klare sig i international konkurrence med fokus på Blå Vækst og skabelse og fastholdelse af arbejdspladser i den blå sektor.

Gitte Lillelund Bech

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen