Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (2)

Af Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne

Så er det blevet marts, og foråret er kommet til Danmark. I disse tider titter blomsterne frem, og vi ser friske skud på træerne. Men det er også i denne tid, at årsregnskaberne for 2018 fra landets havne tikker ind, og det ser umiddelbart ganske fornuftigt ud. Vi har i de seneste uger set gode årsregnskaber fra Aarhus, Hirtshals og Thyborøn bare for at nævne nogle stykker. Andre følger sikkert efter, og alt i alt går det glimrende i branchen, hvilket vi selvfølgelig er tilfredse med hos Danske Havne.

Vi er også tilfredse med den seneste måneds tid at have været med til både at lancere politiske ønsker for branchen, at søsætte planerne om et nyt og styrket klyngesamarbejde med vores blå samarbejdspartnere og ikke mindst at bidrage til gode historier om, hvor meget vores havne og resten af Det Blå Danmark bidrager til at skabe vækst og velstand for danskerne.

Fælles fodslag i arbejdet for en styrket maritim klynge

I samarbejde med Danske Rederier, Danske Maritime, Maritime Development Center (MDC), Maritimt Center for Optimering og Drift (MARCOD) og Fyns Maritime Klynge lancerede vi i den forløbne måned planerne om en ny klyngeorganisation, der samler de maritime klyngeaktiviteter på tværs af Danmark med fokus på blandt andet analyser og data om Det Blå Danmark, fælles branding af Det Blå Danmark, uddannelse og rekruttering, maritim forretningsudvikling, iværksætteri og mere andet.

Det er et nyt og udvidet samarbejde, vi fra Danske Havnes side er utroligt glade for, og jeg synes godt, man kan sige, at vi har et forbilledligt samarbejde i vores branche.

Nu skal vi selvfølgelig i det nye samarbejde have styr på alt fra medlemsstruktur, etablering af forening med stiftende partnere og bestyrelse, og vi skal have etableret et sekretariat med repræsentation i både København, på Fyn og i Jylland, og derfra arbejder vi sammen videre for, at Det Blå Danmark indstilles og udpeges som en af de 10–12 nationale styrkepositioner.

Danmark har brug for et blåt nabotjek

Siden seneste nyhedsbrev har vi også været i pressen med et konkret politisk forslag til de danske politikere, der snart skal i intensiv valgkamp frem mod det kommende folketingsvalg.

Det er et politisk ønske, som vi fremfører i fællesskab med Danske Maritime, og som kort og kort handler om, at vi ønsker et internationalt nabotjek af havneområdet og den danske maritime udstyrsindustri, så vi kan se, om vi kan undgå overimplementering og nationale særregler.

Hvis danske maritime virksomheder og havne skal være et globalt kraftcenter i fremtiden, må regulering og overimplementering af lovgivning afbødes. Ellers taber vi den globale konkurrence.

Og når de endelige resultater af nabotjekkene forligger, så er det afgørende, at de relevante ministre involveres i arbejdet med at få sat handling bag ordene om at gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter. Det arbejde melder Danske Havne og Danske Maritime sig allerede nu meget villige til at indgå i.

Læs hele indlægget på Altinget her:

Det Blå Danmark står for 25 procent af Danmarks eksport

Vi har også siden sidst kunnet glæde os over en ny rapport fra Søfartsstyrelsen, der konkluderer, at Det Blå Danmark samlet set skaber beskæftigelse for 96.000 personer og står for 6,5 procent af dansk BNP.

Rapporten viser også, at de beskæftigede i Det Blå Danmark skaber mere end dobbelt så meget værdi til dansk økonomi som den gennemsnitlig beskæftigede.

Det Blå Danmark beskæftiger direkte omkring 60.000 personer og næsten 96.000 personer, når den indirekte beskæftigelse tælles med. Det svarer til henholdsvis 2,1 og 3,4 procent af de beskæftigede i Danmark.

Rapporten kan i øvrigt nærstuderes nærmere her:

Kort sagt: Det Blå Danmark eksporterer for knap 232 milliarder kroner og står dermed for 25 procent af dansk eksport, og det er selvfølgelig et meget opløftende skulderklap at få til hele branchen. Det betyder faktisk virkelig noget, det vi laver.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen