Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Hvordan håndteres mediestorm om havnes pengeforbrug? Og hvad har vi ændret i Danske Havnes sekretariat?

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg
Direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne
Kilde: Folketinget

Oktober måned har budt på en del fokus på danske havne. Udover utallige ministerbesøg hos mange medlemmer har avisspalterne i blandt andet Jyllands-Posten været fyldt med artikler om Vejle Havn og diskussioner om brug af havnens midler. Det er aldrig sjovt, når et af medlemmerne i en organisation kommer i mediemæssigt stormvejr. Derfor har vi også overvejet, hvad der skal siges, såfremt pressen ringer.

Danske Havne har noteret sig, at Vejle Havns bestyrelse har besluttet at bortvise og politianmelde havnechefen. Samtidig er dele af bestyrelsen fratrådt. Der skal ikke herske tvivl om, at de danske erhvervshavne skal drives professionelt og kundeorienteret med udgangspunkt i ejernes og bestyrelsens beslutninger og retningslinjer for havnens drift mv. Det kan også omhandle en politik for rejser og repræsentation mv., eksempelvis at havnen følger ejerens generelle politik på området.

Samtidig arbejder vi løbende i Danske Havne med at bistå medlemmerne med ledelsesmæssig opkvalificering, også af bestyrelsesarbejdet, ligesom vi forventer, at enhver erhvervshavn arbejder ud fra en vedtagen ejerstrategi for, hvad havnenes ejere ønsker og forventer af deres havn. I nyhedsbrevet kan I blandt andet læse om de forskellige tilbud, som Danske Havne peger på, når det drejer sig om opkvalificering af bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne er klædt på til at varetage deres opgaver i bestyrelsen, hvilket også indebærer inspiration og input udefra.

Vi må nok forvente, at der altid er en vis interesse for, hvorledes offentligt ejede virksomheder bruger deres penge, og mit udgangspunkt har altid været: ”Hvad ikke kan forklares, kan ikke forsvares.”

Oktober måned har også budt på ændringer i sekretariatet. Vi har gennemført et løbende generationsskifte, således at Tom Elmer Christensen efter mange år på posten er skiftet fra at være sekretariatschef til at være erhvervspolitisk konsulent. Nete Herskind er blevet forfremmet til sekretariatsleder og har dermed den daglige fokus på sekretariatet. Derved har vi sikret en fast base i sekretariatet, når jeg ”flyver og farer.” Jeg vil benytte ”Direktørens hjørne” til at sige stor tak til Tom for indsatsen som sekretariatschef og velkommen til Nete på posten.

Gitte Lillelund Bech

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen