Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Travl december med fokus på Danske Havnes handlingsplan for 2016, vækst i landdistrikterne, evaluering af havneloven igen igen … og lidt om aktindsigt

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg

Direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne
Kilde: Folketinget

December står for døren og de kommende uger bringer masser af udfordringer. Her i ”Direktørens Hjørne” vil jeg fremhæve, at vi har bestyrelsesseminar, hvor blandt andet handlingsplanen for 2016 er på programmet til godkendelse i bestyrelsen. Handlingsplanen tager udgangspunkt i, at sekretariatet skal bistå til medlemmernes havnedrift inden for tre hovedområder: – forretningsudvikling, – interesse-varetagelse og – generel medlemsservice. For 2016 indeholder planen eksempelvis færdiggørelse af oplandsanalysemodellen, nabotjek af rammevilkår for havnedrift sammenlignet med vores nabolande, fortsat evaluering af havneloven, input til regeringens kommende VækstTeam for Det Blå Danmark og best practice for bestyrelsesarbejde, ejerstrategier og forretningsplaner.

Det er glædeligt, at regeringen med sit udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” har sat fokus på nogle af de områder, som Danske Havne gennem lang tid har arbejdet for at få i politisk fokus. Det gælder specielt planloven og dens støjbegrænsninger for erhverv og strandbeskyttelseslinjens særlige begrænsninger for blandt andet havne. Senest har erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen bebudet, at regeringen til foråret 2016 igangsætter udvikling af endnu en vækstplan for det blå Dan-mark. Da havnene spiller en rolle i Det Blå Danmark, selvom vi ikke formelt hører under Erhvervs- og vækstministeriet, er vi lovet en plads ved bordet. Uden havne, ingen maritim industri og rederivirksomhed og vice versa.

Vores egen ressortminister Hans Christian Schmidt i Transport- og Bygningsministeriet er ligeledes kommet os i møde i forhold til evaluering af havneloven. Medio december kan alle medlemmer af det Nationale Erhvervshavneråd melde temaer ind til evaluering, og til februar vil ministeren sætte sig for bordenden en hel dag for at drøfte mulige ændringer med alle involverede parter. I Danske Havne er vi godt forberedte, blandt andet med baggrund i den tidligere udarbejdede eksempelsamling, så vi ser frem til, at der endelig sker noget.

Og så lidt om aktindsigt. Som udløber af sagerne med brug af midler i Vejle og Horsens havne oplever alle kommunalt ejede havne i øjeblikket en sand storm af aktindsigtsanmodninger vedrørende rejser, repræsentation, arbejdstøj mv. Det gælder i offentlighedsloven, at ”massemedier” og forskere har udvidet aktindsigt i forhold til alle andre borger. Og at man kan afvise aktindsigt, hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug (forventning om mere end 25 timer), som nævnt dog ikke i forhold til journalister og forskere. Der skal ikke herske tvivl om, at selvfølgelig overholder vores kommunalt ejede erhvervshavne offentlighedsloven. Men jeg synes nu, at det er at gå meget langt, når håbefulde journaliststuderende ønsker aktindsigt i stort set alt, hvad der foregår i havnene.

Den 3. december 2015 er der folkeafstemning om retsforbeholdet og muligheden for at få en tilvalgsordning. Af de 22 retsakter, som vi også stemmer om, er der flere, der har betydning for samhandel på tværs af EU-landene. Det gælder blandt andet mulighederne for danske virksomheder til at have samme rettigheder som virksomheder i andre EU-lande. Eksempelvis kan nævnes konkursforordningen, betalingspåkravsforordningen, cybercrimedirektivet og mælingsdirektivet. Derfor: God afstemningsdag på torsdag.

Gitte Lillelund Bech

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen