Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bjørn B. Christiansen til web

I forlængelse af bestyrelsesmødet i Danske Havne den 28. september 2016 gennemføres en række ændringer i sekretariatet.

Sekretariatet opbygges fremadrettet med 4 fokusområder, jf. figur.

sekretariatsaendring-dh-2016

Nete Herskind har ikke ønsket at fortsætte med i den nye struktur, hvorfor Nete stopper i Danske Havne med virkning pr. den 10. oktober 2016. Det er dog aftalt, at Nete i begrænset omfang vil være til rådighed for Danske Havnes ledelse frem til årsskiftet.

De 4 fokusområder vil herefter blive fordelt på følgende personer:

  • Medlemsrådgivning – Bjarne Løf Henriksen, chefkonsulent
  • Lobby-funktion – Bjørn B. Christiansen, p.t. vacant, men forventes besat meget snart (særlig rådgiver)
  • Kommunikation – Sofie Gravers Jacobsen, kommunikationsrådgiver
  • Markedsudvikling – Bjarne Løf Henriksen, p.t. vacant, men forventes besat meget snart (markeds rådgiver)

Omlægningen indebærer endvidere, at Birthe Iwasiow er fratrådt i Danske Havne.

Direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen udtaler i forbindelse med omlægningerne:

”Omlægningerne genemføres for at trimme sekretariatet og fokusere ressourcerne på det, det hele handler om – leverancerne til havnene. Derfor definerer vi nu 4 fokusområder, hvor vi løbende kommer til at evaluere på outputtet af anstrengelserne. Vi skal kunne levere rammevilkår, der styrker havnenes muligheder for at skabe jobs, vækst og udvikling under konstant skiftende markedsforhold og skarp international konkurrence om de nye maritime industrier. Derfor bruger vi mange kræfter på det igangværende arbejde i regeringens Vækstteam for Det blå Danmark, så vi kan styrke havnenes markedsgrundlag og skabe maritime klyngedannelser på havnene. Og vi skal levere den vitale kerneservice til havnene inden for miljø, planlov, havnelov o.l.  Jeg hører alt for megen kritik af, at det er de store havne, der får al opmærksomheden og omvendt, at det er de små der får al opmærksomheden. Det er slut nu. Fremover vil vi måle på, hvad vi laver overfor hvem. Endelig skal vi styrke kommunikationen og kunne bidrage til markedsudviklingen i havnene. Vi sætter så at sige ”en person for bordenden” for hvert område.

Den nye sekretariatsstruktur vil bidrage til, at havnesektoren styrkes. Alle får ikke – og har heller ikke behov for – at få det samme, men alle skal have leverancer fra Danske Havne som står i et rimeligt forhold til kontingentbetalingen. Når UK forlader EU er det klart at det har enorm betydning for fiskerihavnenes indtjening. Derfor skal de have det fokus. Når rammevilkårene for emissioner og andre miljøkrav i Nord- og Østersøen ændres, påvirker det krydstogtindustriens konkurrenceevne. Derfor skal de have det fokus. Når A/S-havnenes finansieringsvilkår ikke er attraktive nok, påvirker det deres dispositioner. Derfor skal de have det fokus.

Man kunne fortsætte på samme måde på mange andre områder. Det handler basalt set om, at fokusere på det, der er relevant og sikre en omkostningseffektiv organisering. Det lyder simpelt. Og det er det også. Så derfor indretter vi organisationen til at være bedre gearet til den opgave.

Jeg er naturligvis ked af, at Nete Herskind ikke ville følge med i den nye struktur. Hun er meget kompetent, og har om nogen været drivkraften i det Danske Havne, vi alle kender i dag. Men jeg respekterer hendes beslutning, og ønsker Nete god vind fremover. Nete vil her i overgangsperioden frem mod årsskiftet bistå især Bjarne Løf Henriksen, der overtager rådgivningsfunktionen i Danske Havne.

Jeg vil også gerne sige tak til Birthe, som sammen med Nete har udgjort det faste anker i en turbulent tid. Birthe er lige som Nete værdsat og skattet af mange medlemmer. God vind til jer begge.”

Bjørn B. Christiansen

Læs flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen