Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Målrettede investeringer i havnes infrastruktur i Danmark har flyttet dansk havneinfrastruktur tilbage på en 10. plads ud af 144 lande, viser nye tal fra World Economic Forum.

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg
Direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne

World Economic Forum offentliggjorde for nylig deres Global Competitiveness Report 2014-2015, hvor det konkurrencemæssige landskab blandt 144 økonomier præsenteres på en lang række parametre. Og der er godt nyt for Danmark, når vi ser på havne og infrastruktur. Dansk havneinfrastruktur er tilbage på en 10. plads ud af 144 lande. Så kort fortalt: målrettede investeringer i danske havnes infrastruktur har haft den rette effekt.

Samtidig viser rapporten, at udfordringen ligger på de andre transportformer. Det dækker blandt andet adgang til havnen via bane og vej eller generelt godshåndtering til lands. Som det ses neden for, er både vej og bane væsentligt længere nede på listen, når det gælder konkurrencedygtig infrastruktur.

Hele rapporten ligger her.

Samlet set kan vi tillade os at konkludere, at det er havnene, der er med til at gøre Danmarks placering på overordnet infrastruktur bedre end sidste år. Men vi må også konstatere, at Danmark sammenlignet med tidligere år ikke ligger så godt, som vi kunne. Vi er gået fra at have god sammenhæng mellem transportformerne og dermed god konkurrencekraft til at have nedsat konkurrencekraft.

Vi kan spørge os selv: Skyldes det manglende fokus på godshåndtering i infrastrukturinvesteringerne de seneste år? Her har der i høj grad været fokus på investeringer i kollektiv trafik, blandt andet med etablering af Togfonden. Hvad vil det betyde på sigt, hvis det politisk fortsætter den vej?

World Economic Forums rapport giver stof til eftertanke. En ting er sikkert: Vi skal i Danske Havne være endnu bedre til at gøre det klart for beslutningstagerne, at investeringer i havneinfrastruktur og sammenhæng mellem transportformerne er investering i god konkurrencekraft. Så de politiske prioriteter er ikke blot et spørgsmål om valg mellem vej eller bane. Det er et spørgsmål om investeringer ud over kajkanten.

Gitte Lillelund Bech

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen