Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (11)

Så er folketingsvalgkampen skudt i gang. Partilederne har mødtes de første gange for at krydse klinger på direkte fjernsyn, og hos Danske Havne har vi op til valgudskrivelsen løbende arbejdet med de forskellige politiske emner, der har særlig relevans for vores erhvervshavne og hele vores branche.

Og det er en vigtig branche herhjemme, for samlet set skaber Det Blå Danmark beskæftigelse for 96.000 personer og står for 6,5 procent af dansk BNP og hele 25 procent af dansk eksport.

Vi har samlet tre af vores vigtigste politiske ønsker til det nye folketing og den eventuelt nye regering, og der er både ambitiøse ønsker og nødvendige skridt imellem. Nu ser vi frem til at arbejde videre for – både under og efter valgkampen – at vores vigtigste politiske ønsker imødekommes.

Her følger Danske Havnes tre vigtigste politiske ønsker – og nej, det er ikke i prioriteret form, og vi arbejder selvfølgelig for alle tre og mere til.

1. En revision af havneloven
Vi tog hul på nuværende etape af revisionen af havneloven, da ekspertudvalget i maj 2018 fremlagde første bud på fremtidens havnelov, og siden har der været politiske forhandlinger, som dog ikke er endt ud i nogen aftale endnu. Det er skubbet til efter valget, og det er også ok, for et vigtigt og grundigt arbejde kræver den tid, det tager.

Fra havnenes side kommer vi til at fortsætte med at byde ind med vores vigtigste pointer. Det handler blandt andet om, at den nye havnelov skal være med til at sikre lige konkurrencevilkår – særligt i forhold til lånemulighederne – for havnene i hele landet.

Vi mener, at alle havne uanset organisationsform skal have samme adgang til statsgaranterede lån, og så er vi stærkt optagede af, at de danske havne skal have rammevilkår, så de kan konkurrere med andre havne i særligt EU.

Vi ønsker en havnelov, der sigter mindst ti år frem i tiden, så den kan give mulighed for nye samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører, og så hver især kan bidrage med det, de gør bedst.

Kun sådan kan vi med forholdsvis små havne klare os i europæisk sammenhæng.

2. En bæredygtig, national transportplan
Sverige og Norge har langsigtede, nationale transportplaner, men Danmark mangler. Vi skal være modige og udforme en dansk transportplan, der både er bæredygtig og fremsynet.

Efter valget kommer vi til at presse på for, at den nye (eller fortsættende) transportminister som noget af det første, når Folketinget er samlet igen efter valget, indkalder alle partier til forhandlinger om en langsigtet, bæredygtig, national transportplan.

Vi skal turde bryde gamle vaner og for alvor sætte skub i digitalisering af transporten, så vi udnytter kapaciteten bedst muligt. Her bør et ekspertteam se på, hvordan vi bryder gamle vaner og reelt bringer søvejen i spil som alternativ til de grå motorveje. For vi må forvente en vækst i transportbehovet, der bliver så stort, at vi ikke kan bygge os ud af det. Vi må og skal derfor udnytte den eksisterende kapacitet bedre.

Særligt for havnene ønsker vi os, at en ny, bæredygtig, national transportplan indeholder planer om statslige puljer til omstillingsløsninger i havnene, så vi på sigt kan tilbyde grønnere brændstoffer (såsom LBG- og LNG-løsninger) til gavn for både klima og miljø.

3. Et blåt nabotjek
Hvis danske maritime virksomheder og havne skal være et globalt kraftcenter i fremtiden, må regulering og overimplementering af lovgivning afbødes. Ellers taber vi den globale konkurrence.

Vi har derfor lanceret et konkret politisk forslag fra os og Danske Maritime, som vi stadig arbejder videre på: Vi ønsker et internationalt nabotjek af havneområdet og den danske maritime udstyrsindustri, så vi kan se, om vi kan undgå overimplementering og nationale særregler.

Og når de endelige resultater af nabotjekkene forligger, er det afgørende, at de relevante ministre involveres i arbejdet med at få sat handling bag ordene om at gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter. Det arbejde melder Danske Havne og Danske Maritime sig allerede nu meget villige til at indgå i.

Mange andre ønsker
De tre ovenstående er som sagt nogle af de vigtigste politiske ønsker fra os til den kommende valgperiode, men det betyder selvfølgelig ikke, at vi holder os til det. Vi ønsker os også gode adgangsveje til havnene, fleksible muligheder for at skifte mellem jernbane, lastbil og søtransport, fair forhold på lodsområdet og initiativer til at reducere plastikaffald i havene.

Vi går en lang og spændende valgkamp i møde, og vi lover at byde ind med god og saglig viden om havnenes betydning til alle i det politiske spektrum. God valgkamp til alle!

Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen