Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne
Danske Havne

Danske Havne er erhvervshavnenes brancheorganisation. De danske erhvervshavne er generelt i en god udvikling, hvor effektiv drift og forretningsudvikling er i fokus. Derfor har Danske Havne behov for en direktør, der kan understøtte denne udvikling, samtidig med at Danske Havnes politiske interesser varetages i Danmark og i EU.

Danske Havne søger en forretningsorienteret direktør med et godt politisk netværk. Direktøren skal fortsætte den udvikling, som Danske Havne har været igennem de seneste år, hvor organisationen har fået en selvstændig profil og har markeret sig som en vigtig del af Det Blå Danmark.

Direktøren skal evne at sætte sig ind i det faglige område, der dækker alle danske erhvervshavne.

Direktøren skal formå at opbygge netværk både politisk og fagligt, nationalt som lokalt og internationalt. Evnen til at opbygge og vedligeholde alliancer er afgørende for succes i jobbet.

Det er en forudsætning, at Danske Havne skaber værdi for medlemshavnene, uanset om det er store eller små medlemmer, og der skal derfor være fokus på havnenes forretningsmæssige muligheder, og hvordan organisationen kan forestå og understøtte dette med analyser mv. Fokus er på medlemmernes behov samt den nødvendige politiske påvirkning, nåde nationalt og internationalt.

Direktørens ansvarsområder indeholder det overordnede ledelses- og driftsmæssige ansvar for bran-cheforeningen – herunder sekretariatets 5 medarbejdere. Dertil kommer repræsentation og profilering af Danske Havne ift. det politiske (Folketinget og EU), offentlige myndigheder, organisationer mv. samt øvrige udadvendte aktiviteter, inkl. pressen.

Den nye direktør
Bestyrelsen ønsker at ansætte en stærk og forretningsorienteret direktør, som kommer med relevant erfaring fra sit tidligere virke, hvor fokus har været på såvel kommerciel udvikling af en organisation, branche eller interesseforening, som profilering og lobbyisme.

Det forventes, at den nye direktør derudover har følgende kompetencer:

  • Godt politisk netværk, taler og forstår sproget på Christiansborg, i centraladministrationen og i Bruxelles, og evner at påvirke politikere og de mange andre interessenter og samarbejdsparter
  • Forretningsorientering med fokus på at skabe værdi for medlemmerne samt at arbejde i et konkurren-cepræget miljø – skal kunne skabe resultater i krydsfeltet ml. forretning, forening og politisk styrede miljøer
  • Forståelse for en medlemsorganisation
  • Diplomatisk sans med gode forhandlingsevner
  • Synlig ledelse af sekretariatets medarbejdere, herunder sikring af de rette kompetencer til at understøtte havnenes forretningsudvikling, politiske interessevaretagelse og medlemsservice
  • Gode formuleringsevner i skrift og tale på dansk og engelsk
  • International erfaring vil være en fordel
  • Dygtig og troværdig kommunikator – en der bliver lyttet til.

Kombineret med en relevant uddannelsesmæssig bagrund som cand.polit., cand.merc., cand.oecon. eller tilsvarende.

Flensby & Partners bistår Danske Havne med rekrutteringsassistance, hvorfor alle henvendelser bedes rettet til Flensby & Partners, Marika Grote på tlf. 20 30 20 85.

Ansøgningsfrist er mandag den 29. februar 2016, mrk. 4511, til post@flensby.com.

Enhver henvendelse behandles naturligvis fortroligt.

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

DH logo til web

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen