Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bliv Danske Havnes praktikant fra februar til juni 2016 og vær med til at fremme medlemmernes interesser. Få praktisk erfaring med, hvordan en brancheorganisation arbejder og bliv stærkere i dit research-arbejde, dine analytiske evner, din kommunikation og din politiske interessevaretagelse.

Vil du som Danske Havnes nye praktikant være med til at varetage erhvervshavnenes interesser gennem medlemsservice og saglige analyser til brug i den politiske interessevaretagelse?

Danske Havne er brancheforening for de danske erhvervshavne. Danske Havne har 68 medlemshavne fordelt over hele landet og af meget forskellig størrelse.

Erhvervshavnene indgår som en aktiv del af Det Blå Danmark.

Som praktikant på fuld tid vil du blive en del af Danske Havnes sekretariat på seks personer. Vores arbejdsopgaver er mangeartede, men alle tager udgangspunkt i:

 • Fokus på forretningsudvikling og markedsmuligheder
 • Tæt kontakt med det politiske system
 • Medlemsservice

Dine arbejdsopgaver vil primært være rettet mod opgaver, der understøtter Danske Havnes medlemmer i dette.

I april 2016 holder Danske Havne havnekonference for medlemmer, politikere, forvaltning, havnenes kunder og pressen. Der vil derfor være rig mulighed for at være en del af processen omkring forberedelse, afholdelse og evaluering af en konference med mange deltagere og interessenter. Blandt andet skal der udarbejdes forskellige former for analyser af havnenes nøgletal, der kan anvendes op til konferencen og i Danske Havnes øvrige opgaver.

Opgaverne er en væsentlig del af Danske Havnes strategiske grundlag for interessevaretagelse og vil tage udgangspunkt i:

 • Havnekonference og Folkemøde – forberedelse, afholdelse og evaluering
 • Politisk interessevaretagelse – research og dataindsamling
 • Analyser af havnenes nøgletal og forståelse af sammenhænge – fokus på havnenes styrkepositioner
 • Lettere sagsbehandling i forbindelse med dokumentations- og analyseopgaver
 • Bidrag til kommunikation samt deltagelse i møder og kontorets løbende drift mv.

Som praktikant forventer vi, at du er interesseret i:

 • hvordan virksomheder, organisationer, medier og/eller myndigheder fungerer
 • infrastruktur og kommercielle, offentligt ejede virksomheder
 • samspillet mellem de forskellige aktører inden for Det Blå Danmark

Samtidig ønsker vi, at du:

 • er analytisk stærk, har en god talforståelse og ikke er bange for excel-ark
 • er pligtopfyldende, grundig og har gode samarbejdsevner
 • kan skrive og kommunikere klart og præcist på skrift
 • er aktiv studerende på 3. eller 4. år af din videregående uddannelse

Danske Havne er en brancheforening i udvikling. Foreningen har et øget internationalt fokus for at sikre ensartede rammevilkår mellem de europæiske havne samt et større fokus på en mere systematiseret tilgang til kommunikation og public affairs.

Danske Havne lægger vægt på, at praktikantforløbet kan meritoverføres, idet praktikantstillingen er ulønnet. Stillingen løber fra 1. februar 2016 til udgangen af juni 2016 med en arbejdstid på 37 timer ugentligt.

Er praktikantstillingen noget for dig, så send ansøgning, CV, karakterudskrift og anbefaling(er) tildanskehavne@danskehavne.dk og mærk e-mailen: Praktikantansøgning.

Ansøgningsfristen er torsdag den 15. oktober 2015. Vi forventer at holde samtaler i uge 43.

Se mere om Danske Havne på www.danskehavne.dk.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen