Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Hvad betyder 90 millioner e-handler på nettet, når pakker skal bringes ud til køber, gerne hurtigst muligt? Danmark har rekord i nethandler, men hvem tænker på transport, logistik og ikke mindst miljø? Havne ligger godt for at hjælpe med løsninger.

Hvad kan vi vente?
Danmark er det land i verden, der har mest nethandel. Nethandlen svarer i dag til 20 % af danskernes samlede forbrug. Allerede i 2020 ventes denne andel at være 50 %: Karakteristisk for nethandel er, at du køber en vare og forventer den leveret nærmest øjeblikkelig. Er køber ikke hjemme, bringes varen til et opsamlingssted (pick-up sted), og der henter køber den efterfølgende. Ønskes varen byttet, henter distributøren pakken. Resultatet er nærmest en eksplosion i transport.

Hvis vi bare fremskriver, hvad det vil betyde, når tusindvis af små varebiler skal rundt i trafikken og bringe varer til nethandlere, vil trafikken bryde fuldstændig sammen i byerne. Allerede i dag er det slemt. Kapaciteten på veje og cykelstier er godt brugt. Så galt kommer det næppe til at gå, for lige som nethandel er en nyudvikling, vil pakketransport også udvikles.

Fire store pakkedistributører
Fire store pakkedistributører – PostNord, Brings, GLS og Kühne & Nagel – sidder i dag på næsten hele markedet. Når kunden har afgivet en ordre, sender forretningen ordren til distributøren, der ofte står for lager og for at bringe varerne ud til køber.

Distributørerne har tre store dilemmaer:

1. De mange transporter skaber trængsel og gør distribution dyrere
2. De mange transporter giver en unødig høj miljøbelastning, og
3. Kunderne er ligeglade med, hvordan og hvem der bringer pakkerne ud

Derfor er debatten i distributørbranchen nu gået i retning af ”deling af kapacitet.” De distributører, der kan finde ud af at deles om udbringningen, vinder. De fylder hinandens varebiler og kører ikke med tom luft. De finder mere miljøvenlige transportformer som PostNords elcykler og elbiler.

Kan havnene spille en rolle?
Hvis der hovedsalig er 4 store distributører, der organiserer udbringning af forbrugsvarer, købt på nettet, og gør det på vegne af de nethandlende butikker, vil måske 75 % af varerne være helt eller delvist importerede. Havne håndterer i dag 80 % af Danmarks import og eksport. Det betyder, at de mange varer naturligt kommer ind og ud over kajen på havnene. Havnene kan tænkes at spille en rolle fremadrettet med fokus på at være distributionscentre. Havne ligger centralt i byerne og dermed også centralt for distribution til de mange kunder. Der er derfor god grund til at have den øgede nethandel i baghovedet.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

Postnord.jpg
Kilde: PostNord

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen