Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Luftfoto Kolding Havn

Erik Mikkelsen, driftsleder i Kolding Havn, præsenterer Ugens Havn

Erik Mikkelsen, Kolding

 

Billedet viser Erik Mikkelsen, Driftsleder, Kolding Havn

Om at have 30 års jubilæum på Koldings gladeste arbejdsplads, om at bruge erfaringen fra Kolding Havn til at styrke kranføreruddannelsen og at arbejde på en havn, hvor der er politisk medvind og sund økonomi.

 

Hvad laver du på Kolding Havn – hvad er dit ansvarsområde?

Jeg er driftsleder på havnen. Det er et altfavnende job med bl.a. den daglige kontakt til kunder og skibsmæglere. Det betyder, at jeg anviser liggeplads til skibene. Jeg aftaler med skibsmæglerne, hvor skibene skal ligge og losse/laste, jeg sørger for, at kranerne er klar og bemandet, og at der så vidt muligt er bemanding på i pauserne. Vi har 10 driftsmedarbejdere til krankørsel og øvrige opgaver. Så på travle dage kan det være lidt af et puslespil at få tingene til at gå op. Der skal jo afvikles ferie, og enkelte sygedage er der jo desværre også, så nogle dage, når mandskabet er reduceret, er vi til tider ret pressede, men heldigvis har vi dygtige og kompetente medarbejdere, som er meget fleksible. Så for det meste går tingene op i en højere enhed. Derudover servicerer vi skibene med vand og henter affald eller spildolie. Også på ISPS-delen, hvor jeg er sikringsansvarlig, er der en del at se til.

Så er der hele vedligeholdelsesdelen. Der er vedligeholdelse af kraner, lossegrej, slæbebåd, gader og veje, togspor, kloak- og vandledninger, gadebelysning, fyrafmærkning, bygninger, bolværker, udenoms arealer samt den daglige rengøring efter losning/lastning og øvrige havn mm. Og i vintertiden skal der ryddes sne og saltes. Så nogle gange skal der kaldes folk ind kl. 4 om morgenen, så vi kan være klar til, at dagens aktiviteter begynder.

Som en sideting er jeg censor på kranskolen i Hoverdal ved prøveaflæggelser til B certifikat. Desuden sidder jeg i et nyt uddannelsesudvalg, der skal komme med indspark til ønsker og ideer til forbedring af kranuddannelsen. Jeg kunne vældig godt tænke mig, at vi fik mere fokus på, hvordan kranuddannelsen kunne skræddersys specielt til havnedrift – måske med mulighed for at kunne bruge en simulator.

Hvad var den sidste succes, I havde på havnen?

Succes og succes. Vi har lige for en måneds tid siden haft ”Havnens dag”. Nu, efter vi er ISPS sikret, så er havnen til daglig ikke længere på samme måde åben for publikum. På ”Havnens dag”, som holdes hvert andet år, åbner vi havnen op for byens borgere, hvor der er rundvisning til de forskellige firmaer, mulighed for at bese kranerne og andet materiel kombineret med flådebesøg samt Falck, der viser deres ting frem og sprøjter lidt med vand. For børnene er der forskellige aktiviteter, bl.a. en til dagen anlagt kæmpe sandkasse, hvor der kan graves efter guld. Det er en god måde at få vist, hvor meget der rører sig på en havn. Folk, der kører forbi uden for hegnet kan jo ikke altid se, hvor meget der sker her på havnen. Så det er en god måde at få forklaret/vist, hvor meget aktivitet vi har, og hvad vi laver. Vi har kun fået særdeles positive tilbagemeldinger for dagen, så jo det må siges at være vores indtil videre sidste succes.

Så har vi også kørt et forløb med et motto – at Kolding Havn skal være Koldings gladeste arbejdsplads. Der har vi arbejdet med at få endnu bedre trivsel og bedre vaner. Fra mit skrivebord set har det været en succes.

Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?

Den er lidt svær. Der er ikke sådan sket noget uventet. For at prale lidt, har vi rimelig styr på tingene. Så der har ikke været de store overraskelser i lang tid.

Hvad er dine forventninger for det kommende år i forhold til havnen?

På godssiden kommer vi nok til at falde lidt, men ellers ser jeg positivt på de kommende år. Vi ansætter en marketingsmand her fra 1. januar 2016. Han skal bl.a. være med til at se på, hvordan vi kan udnytte det areal, som bliver frigivet, når lystbådehavnen i nord om et par år flyttes til syd og arealerne overgår til trafikhavn. Vi har pt. pladsmangel i Kolding Havn, så arealforøgelsen vil give os et vældigt løft. Vores økonomi er god og sund, så det ser ikke så ilde ud. Derudover er de politiske vinde pt. også med os. De sidste par byrådsvalg har givet os nogle politikere, der er rigtigt positive over for Kolding Havn. Så vi har medvind derfra til at drive og udvikle havnen. Noget, som har stor betydning for, om firmaer vil investere her. For år tilbage var der modvind –  ja nærmest orkan fra politisk side. Da var det så som så med arbejdsglæden

Hvad gør dit job allerbedst?

Ja, jeg er her på Kolding Havn på mit 30. år! Det er vel fordi, at der ikke er to dage, der er ens. Der er så mange forskellige ting at gøre og stor alsidighed. Det ene øjeblik skal der ordnes noget med jernbanespor, så skal der ses på en slæbebåd, så en kran, der har nykker eller en kloak der er brudt sammen.

Jeg havde en kollega fra Kalundborg Havn på besøg for nylig. Han var relativ ny i sit job – et års tid. Han var også meget optaget af og glad for, hvor meget der sker, og hvordan vi på havnene har så mange forskellige og spændende arbejdsopgaver.

Fakta om Kolding Havn

  • Nuværende størrelse (m2): 500.000 m2
  • Godsomsætning tons: 1,2 millioner
  • Færgeforbindelse/passagerer: Ingen
  • Fisk: Ingen
  • Vigtigste erhverv på havnen: Korn/foderstof
  • Hvor mange virksomheder er etableret på havnen: 40
  • Anløb – Hvad er der flest af? 600 anløb. Flest bulk laster.
  • Havnens betydning for arbejdspladser: 800
  • Antal banevogne: Godt 3000 banevogne kommer ind på havnen årligt.

http://koldinghavn.dk/

Se flere præsentationer af Danske Havnes medlemmer under “Ugens Havn” her.

Luftfoto Kolding Havn

Billede af Erik Mikkelsen kan hentes her.
Billede af Kolding Havn kan hentes her.

Kildeangivelse: Kolding Havn.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen