Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Aktivitet på Odense Havn. Foto: Odense Havn.
Aktivitet på Odense Havn. Foto: Odense Havn.

Odense Havn eneste havn blandt danske modtagere af EU-støttemidler

Odense Havn får med støtte fra EU dækket halvdelen af sine udgifter på ca. 30 mio. kr. til forberedelse af bl.a. uddybning af sejlrende og forstærkede kajanlæg, der skal gøre havnen endnu bedre egnet som vindhavn.

Midlerne kommer fra EU’s infrastrukturfond Connecting Europe Facility, og Danmark modtager ca. 24 procent af de samlede midler, oplyser Transportministeriet.

Odense Havn er eneste havn blandt de fem danske modtagere af støtte, der bl.a. tæller Femern Bæltforbindelsen og Banedanmark.

”Det er herligt, at en dansk havn modtager denne nødvendige hjælp. Det viser, at EU-Kommissionen har øje for, hvad der er nødvendigt for at fremme den offensive danske og europæiske satsning på vindenergi. I Danske Havne satser vi hårdt på, at også flere danske støttemidler kommer i spil til netop de nødvendige uddybninger af både bassiner og sejlrender. Havne er national kritisk infrastruktur og omdrejningspunkter for den grønne omstilling og havvind-ambitionerne,” siger Lars Holm Nielsen, vicedirektør i Danske Havne.

Danske Havnes vicedirektør, Lars Holm Nielsen. Foto: Carsten Lundager / Danske Havne.

Danske Havne advokerer generelt for, at havnenes ejere, der langt overvejende er kommunerne, ikke kan eller bør stå alene med de kommende, ofte meget store investeringer i bl.a. uddybninger af havnebassiner og sejlrender, kajanlæg, veje og øvrig infrastruktur. Det bliver nødvendigt i takt med dels den hastige, politisk besluttede udbygning af dansk havvind, dels de hastigt voksende elementer til havvindmøller, hvor bl.a. Bladt Industries i Odense Havn forbereder produktion af monopiles på 115 meter med diametre på 30 meter. Det er så tungt og stort, at investeringer i havnene er helt nødvendige, og her skal staten nødvendigvis træde til som part, eftersom havne er national kritisk infrastruktur.

Odense Havn er i areal landets største havn og huser bl.a. Vestas og Bladt Industries, der producerer havvindmølleelementer, foruden det internationalt anerkendte testcenter for naceller (vindmøllehuse), LORC.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen