Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Respekten for, hvordan de danske havne løser opgaverne rækker ud i Europa. De store europæiske havne kom til Kolding den 29. april 2014. De kom for at deltage i ESPO’s Marine Affairs and Security Committee. Samarbejde og fælles holdning til nogle af de mere tekniske og administrative udfordringer havnene står over for i forhold til affaldshåndtering, nødhavne og meldeformaliteter var på dagsordnen

Mange opgaver og udfordringer er de samme, hvad enten havnen er stor eller lille. Men løsningerne kan være forskellige. Nogle havne har mange medarbejdere, andre har få. Repræsentanter fra  Bremerhafen, Hamborg, Amsterdam, Alcasias havde sat kurs mod Kolding, da ESPO den 29. april 2014 holdt møde i Marine Affairs and Security Committee. Her fik de samtidig indblik i arbejdsgange og udfordringer i en i europæisk sammenhæng lille havn.

Der er to danske repræsentanter i komiteen. Havnedirektør Claus Holm Christensen, der var vært, og havnekaptajn Søren Felix Andersen, CMP AB.

Gruppen kom om de store udfordringer i forhold til affaldsmodtagelse, hvor danske havne har godt styr på det i det nuværende system. Gruppen diskuterede også de nye krav, der er på vej i EU’s affaldsdirektiv. Direktiv om meldeformaliteter betyder, at anmeldelser og også anmeldelser om levering af affald fra og med den 1. juni 2015 skal ske elektronisk til SafeSeaNet. Ambitionen er rigtig. Det er godt, at der sker en forenkling og en reduktion i den papirbaserede rapporteringsmængde fra skibene til mere enkel rapportering via SafeSeaNet. Inden 1. juni 2015 skal elektroniske meldinger til havne, told, miljø, veterinær, ISPS  mv. altså integreres i SafeSeaNet. Der er noget vej endnu – også i Danmark. Samtidig er der en række praktiske forhold, der skal afklares.

Sådanne udfordringer har både en lokal, national og europæisk vinkel. Lokalt, hvordan det skal løses i praksis. Nationalt, hvilken implementering reglerne får, og hvordan de danske myndigheder sætter systemerne op. Europæisk, fordi regelsættet har et europæisk udspring og bør være genkendelige rundt om i Europa både hvad angår krav og kontrol. Derfor er det særdeles nyttigt, at der er danske havne, der involverer sig i det europæiske arbejde gennem ESPO, så danske havnes arbejdsrutiner og ønsker får en klar europæisk stemme.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.
ESPO i Kolding.jpg
Kilde: Kolding Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen