Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Skal havneloven ændres meget, lidt eller slet ikke? Transportorganisationerne er i disse dage ved at afklare, hvilke dele af havneloven de ønsker at få evalueret og ændret. Transportministeren har indkaldt til konference 29. januar 2015, hvor parterne, inklusive Danske Havne, lægger ønsker på bordet.

Havneloven fra 2012 er ung af alder, men på nogle punkter allerede gammel af sind. Særligt er havnenes muligheder for at sætte aktiviteter i gang, og gerne sammen med private virksomheder, ikke gode nok.

Da havneloven blev revideret i 2011, brugte Havnelovudvalget meget tid på at lære af de gode eksempler. Mange havne blev besøgt. Selv om Danske Havne bringer de gode eksempler frem i arbejdet med evaluering er det også vigtigt, at medlemmerne af det Nationale Erhvervshavneråd kigger nærmere på den nyeste udvikling i havnene, når evalueringen sættes i gang i foråret 2015.

Danske Havnes interne Havnelovudvalg er nu næsten færdig med en samling af eksempler på ting, der kan sikre havne og havnevirksomheder bedre rammevilkår. Havnene har bidraget flittigt, og der er kommet flere ting frem, der mangler afklaring mellem havneloven og andre ministeriers lovgivning. Særligt savnes koordinering med Skatteministeriet og Indenrigsministeriets lovgivning. Havne og havnevirksomheder er en meget lille del af de to ministeriers arbejde, og der er behov for en stærk transportminister for at skabe fornuft på tværs af ministerierne.

Fra Danske Havnes side går vi aktivt ind i evalueringen med eksempelsamlingen som basis, og vi vil gerne fra sekretariatets side takke alle, der har bidraget med eksempler og input, så vi kan stå stærkt i ved ministerens konference den 29. januar 2015.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

Gitte på ekstraordinær generalforsamling.jpg
Billedet viser direktør Gitte Lillelund Bech på Danske
Havnes ekstraordinære generalforsamling, hvor netop
evaluering af havneloven var et af emnerne

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen