Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

danskerederier_logo_rederiblue_rgb

Af Bjørn B. Christiansen, adm. direktør i Danske Havne og Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier

Bjørn B Christiansenjul_hoejformat2

 

Mange tunge containere køres hver dag i pendulfart tur-retur fra jyske virksomheder til havnen i Hamborg. Det er tit en dårlig løsning for samfundet, da det blandt andet giver trængsel på det jyske vejnet, som i forvejen er belastet. Det kan i nogle tilfælde tilmed ske i strid med de gældende regler.

 

Løsningen er i stedet kombineret vej- og søtransport fra dansk havn. Der er behov for, at danske og tyske myndigheder i højere grad end i dag håndhæver reglerne for den landtransport, som kører over grænserne. Det vil være en vej til at sikre mere optimale løsninger.

 

Et velfungerende transportsystem er kendetegnet ved, at man udnytter de forskellige transportformer bedst muligt. Vej, bane og sø har hver især sine klare fordele. De skal derfor benyttes, hvor det bedst giver mening for både transportkøber og for samfundet rundt om transporten.

 

Når der er tale om længerevarende transporter af tungt gods over grænserne, så giver det rigtig god mening at vælge en såkaldt multimodal løsning. Altså hvor man kombinerer transporten på vej med enten sø eller bane. Det har den positive sideeffekt, at unødig slitage af vejnettet undgås og trængslen mindskes. Der er ikke nogen grund til at hæmme trafikken hele vejen ned af E45 med tungtlastede køretøjer, hvis der findes gode alternativer.

 

Desværre er virkeligheden i dag anderledes. Rigtig mange tunge containere transporteres hvert år mellem virksomheder i Jylland og Hamborg Havn. Meget tyder på, at det er over 50.000 rundture årligt, der tilbagelægger flere hundrede kilometer på vejnettet i stedet for at søge til dansk havn, hvor godset kan blive sejlet afsted.

 

Det drejer sig typisk om kølecontainere og såkaldte ”dry containers”, der eksempelvis kan indeholde mælkepulver, malt, kævler eller øl. For disse typer containere gælder det, at de fuldt lastet overskrider den maksimale totalvægt for lastbiler i Tyskland.

 

Selv om der er særlige EU-regler for grænseoverskridende multimodal transport med højere vægtgrænser, så duer de ikke her. For her er der nemlig en begrænsning på 150 kilometer, der maksimalt kan køres på vejnettet som led i transporten.

 

Ser man på Hamborgs placering i forhold til grænsen, er det slet ikke muligt at gennemføre en transport under de udvidede EU-regler fra virksomheder i de jyske byer, hvis grænsen på de 150 kilometer skal overholdes.

 

Bedre håndhævelse af reglerne er altså en vej til at sikre, at vi får de tunge containere ud på havet.  Vi kan oplagt bruge de danske havne til få mindre trængsel og slitage af eksempelvis E45. Det vil derfor være til alles bedste, at myndighederne på denne vigtige trafikåre sikrer sig, at reglerne bliver overholdt.

Ved spørgsmål, kontakt direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen på bbc@danskehavne.dk eller på 2537 0364, Jakob Ullegaard direktør i Danske Rederier, kan kontaktes på jul@danishshipping.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen