Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Der gælder særlige krav til indberetning til SKAT m.v. ved salg af ydelser til udenlandske virksomheder i EU.

Havnen skal anføre kundens momsnummer på fakturaen. Fakturaen skal derudover være påført teksten ”reverse charge”, hvilket betyder, at kunden afregner momsen i eget hjemland.
Endelig har havnen pligt til at listeindberette samtlige salg af ydelser til virksomheder i andre EU-lande til SKAT.
Formålet med listeindberetningerne er at give medlemslandene et bedre kontrolberedskab i bekæmpelsen af momssvig i EU.
I visse tilfælde undtages havnen fra at listeindberette salget. Det drejer sig særlig om salg af ydelser, der er fritaget for moms i kundens hjemland.

Scroll til toppen