Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

SafeSeaNet er en elektronisk platform, som anvendes til udveksling af informationer mellem maritime administrationer og myndighederne i EUs medlemslande, Norge og Island. Skibe og skibsmæglerne indberetter til SafeSeaNet og havnene har mulighed for at få indblik i oplysninger der vedrører havnen.  

SafeSeaNet har til formål at sikre sikkerhed til søs, i havnene og i den maritime sektor generelt. Herudover understøtter de beskyttelse af havmiljø og sikrer effektivitet i skibstrafikken. 

Marinestaben har udviklet og implementeret SafeSeaNet.dk trinvis, startende med indberetningerne baseret på skibenes transport af farligt og/eller forurenende gods (HAZMAT), og efterfølgende indberetning af skibes anløb af danske havne og senest med oplysninger om passagerer, affald og oplysninger til brug for SKAT (Se mere på Marinestabens hjemmeside). Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Danske Havnes sekretariat på danskehavne@danskehavne.dk,  telefon: +45 7211 8100. 
 

Scroll til toppen