Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havnen skal bestræbe sig på at give ejeren besked. Kan skibets ejer ikke umiddelbart findes, skal havnen udfolde rimelige bestræbelser på at finde skibets ejer, jv. i øvrigt § 16 i standardordensreglementet.

Lykkedes det ikke, kan der indgives begæring til fogedretten med henblik på at gennemføre en offentlig auktion, hvor skibet kan bortsælges. En sådan fogedbegæring indgives af havnens advokat, der står for de fornødne skridt i samarbejde med havnen.

Scroll til toppen