Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Den kommunale havn er som anført omfattet af udbudsreglerne. Derfor er forudsætningen, at prisen på arealet fastsættes den vej.

Selvstyrehavne og aktieselskabshavne står derimod frit til at anvende en hvilken som helst salgsmetode, forudsat at de handler økonomisk forsvarligt på havnens eller havneaktieselskabets vegne. Det betyder i praksis, at der skal sælges til markedspris.

Danske Havne anbefaler, at havnen forud for salg indhenter to eller tre vurderinger af arealet, så prisniveauet fastlægges på grundlag af flere uafhængige vurderinger.

Scroll til toppen