Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Anmeldelsen af anløb skal jf. Standardreglementet § 1, stk. 2 mindst være ledsaget af følgende oplysninger:

  • Oplysning om skibets data, forventet ankomsttidspunkt og den forventede liggetid i havnen.
  • Oplysning om formål med anløbet, herunder om der er behov for liggeplads ved en sikret havnefacilitet.
  • Alle oplysninger, som havnen efter de til enhver tid gældende regler skal bruge til administration af en sikret havnefacilitet, når skibet ønsker liggeplads ved en sikret havnefacilitet.
  • Oplysning om der er farligt gods om bord, arten og mængden heraf, om det skal losses i havnen, eller om farligt gods skal lastes i havnen. Ved farligt gods forstås gods, der er omfattet af IMDG-koden
  • Anmeldelse af skibs- og lastaffald, der påregnes afleveret i havnen efter de til enhver tid gældende regler herom.

Det følger af Standardreglementet § 1, stk. 4, at havne endvidere i forbindelse med skibsanløb kan kræve, at skibet fremviser skibets officielle papirer og giver alle relevante oplysninger om skib, ladning og ejerforhold. Det kan forlanges, at skibet under sit ophold deponerer skibets papirer og certifikater hos havnen.

Scroll til toppen