Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Følgende ydelser er ikke omfattet af dette udgangspunkt:
•Ydelser vedrørende fast ejendom
•Personbefordring
•Adgang til arrangementer vedrørende kultur, kunst, sport, videnskab, herunder messer m.v. samt ydelser i tilknytning hertil
•Restaurant og catering ydelser
•Korttidsudlejning af transportmidler

Disse ydelser skal som udgangspunkt momses, det sted ydelsen leveres.
Er der tale om ydelser vedrørende fast ejendom skal der betales moms det sted, ejendommen er beliggende. Er der tale om ydelser vedrørende en ejendom i Danmark, skal der derfor opkræves dansk moms heraf. Det kan f.eks. være havnens udlejning af arealer eller pakhuse til udenlandske kunder.

Scroll til toppen