Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havne kan foretage arrest i skibe efter reglerne herom i Sølovens kapitel 4. Arrest efter Søloven sker med henblik på at tilbageholde skibet til sikring af de søretskrav, der er oplistet i Sølovens § 91, stk. 1. Det omfatter blandt andet havneafgifter og materialer og ydelser leveret til brug for driften eller vedligeholdelsen af skibet.

I det omfang kravet er sikret ved søpant i skibet, fx havneafgifter, stilles der ikke krav om, at skyldneren skal være ejer af skibet, for at arresten tillades. Ved arrest forstås fysisk tilbageholdelse af skibet.

Arrest skal iværksættes af havnens advokat, der indgiver begæring til fogedretten

Scroll til toppen