Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Der findes ikke regler, der forpligter en havn til at foretage udbud af lejeforhold på havnens arealer. Dette gælder såvel udlejning af grundarealer og bygninger, som havnen måtte eje.

Det fremgår af vejledningen til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 udarbejdet af Indenrigsministeriet tilbage i 2004, at usædvanligt lange lejemål, kan være omfattet af bekendtgørelsen regler, da sådanne lange lejekontrakter i denne sammenhæng må sidestilles med salg af ejendommen. Det fremgår af vejledningen, at lejemål på under 50 år næppe kan betragtes som usædvanlige, når der er tale om erhvervslejemål.

Scroll til toppen