Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Den kommunale havn er en del af den kommunale forvaltning og er underlagt de der gældende retningslinjer.

I en selvstyrehavn vil kompetencen til køb og salg af fast ejendom etc. normalt være delegeret til havnebestyrelsen med mindre andet er fastsat i havnens vedtægter. Det påhviler såvel kommunalbestyrelse som havnebestyrelse ved salg af havnearealer at varetage havnenes interesse.

Selvom aktieselskabshavnen ikke skal have godkendt sine salg, udover hvad der må være bestemt af generalforsamling og bestyrelse, skal man være opmærksom på, at kommunen ved oprettelsen af aktieselskabet kan have betinget sig forkøbsret ved frasalg af arealer.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8104
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Scroll til toppen