Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Tendensen er klar. Fiskeriet er udfordret på trods af Danmarks førende position som fiskerination. Løsningen for fiskerihavne er at stimulere andre forretningsområder med udgangspunkt i lokale styrker for at være mere robuste og kunne modstå de uundgåelige udsving i fiskerikvoterne.

Det danske fiskeri i Østersøen er stærkt udfordret efter, at Ministerrådet mandag den 10. oktober 2016 nåede til enighed om fiskerimulighederne i 2017. Det udfordrer fiskeriet som forretningsområde i en række mindre fiskerihavne i forhold til, at havnene kan sikre den nødvendige infrastruktur og de rette faciliteter til fiskerne. Havnene i Stubbekøbing, Gedser og Klintholm er gode eksempler på dette, hvor torskefiskeriet normalt har en samlet værdi af ca. 20 mio. kr. årligt. Mange små landingssteder på Sjælland, Lolland, Falster og Fyn bliver også ramt.

Generelt spiller erhvervshavne en vigtig rolle som knudepunkt i fiskeriets værdikæde. En stor del af værdiskabelsen skyldes gode og effektive adgangsforhold for fiskerifartøjerne, sorterings- og redskabshaller, nem adgang for videre transport og reparation af skibe samt is-anlæg, der kan garantere fiskens høje kvalitet. Men det kræver, at der er kunder til at dække investeringerne og driften.

Nye forretningsområder
Når fiskeriet er en central del af erhvervsaktiviteten i en havn, betyder store udsving i kvoter, at mange parter bliver berørt. Det er også erfaringen fra Hundested Havn, hvor man efter en kraftig nedgang i fiskerierhvervet besluttede sig for at lave fiskerihavnen om til en havn med fokus på kultur, industri og erhverv. Det kræver, at havnen ser på havnens kunder og øvrige erhvervsaktiviteter med nye øjne.

I en havnesektor, der er præget af konkurrence på både lokalt, nationalt og globalt plan, er det især vigtigt, at de danske havne tænker over egne styrker og vækstmuligheder og eventuelle mulige synergieffekter for at finde oplagte initiativer for vækst og nye arbejdspladser.

Denne lektie har de største danske fiskerihavne i Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn og Hvide Sande også lært. Fiskeriet udgør fortsat en væsentlig aktivitet og har stor betydning for den lokale økonomi, men det er ikke fiskeriet alene, der skaber beskæftigelse og lokalt skattegrundlag. Havnene har fokus på lokale styrker, herunder krydstogt, råstoffer, servicering af vindmølleparker, trailergods og meget andet.

Tendensen er som sagt klar. Fiskeriet er udfordret. Danske politikere bør dog fortsat værne om fiskeriet som en dansk styrkeposition og væsentligt eksportområde med 14 pct. af den danske fødevareeksport. Herunder forbrugernes adgang til friskfanget fisk, en sund beskæftigelse og attraktive generationsskifter i fiskeriet.

Bragt i FiskeriTidende lørdag den 22. oktober 2016

Skrevet af chefkonsulent Bjarne Løf Henriksen

Læs flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen